De onzichtbare prijs van overwerk

2 March 2024 |

De gezondheidsrisico’s van overwerk strekken zich uit van acute symptomen tot chronische aandoeningen, waarbij elk aspect van ons welzijn onder de loep genomen wordt. Stress, die vaak wordt afgedaan als een tijdelijke of noodzakelijke kwaal van het moderne zakenleven, kan diepe psychologische en fysieke sporen nalaten. Naast de reeds genoemde aandoeningen zoals hartziekten en mentale gezondheidsproblemen, brengt langdurige stress ook een hoger risico op neurodegeneratieve ziekten, zoals Alzheimer en dementie, met zich mee. De kosten van deze gezondheidsproblemen zijn niet alleen financieel, maar ook emotioneel en sociaal, en beïnvloeden niet alleen de individuele werknemer maar ook hun teams en familieleden.

Het is van cruciaal belang dat bedrijfsleiders en ondernemers zich bewust worden van de signalen van chronische stress en overwerk bij zichzelf en hun medewerkers. Het promoten van een cultuur waarin gezondheid en welzijn voorop staan, inclusief het aanmoedigen van regelmatige gezondheidscontroles, mentale gezondheidsondersteuning en het creëren van een werkomgeving die gezonde gewoonten ondersteunt, is essentieel.

Vitaliteit en creativiteit: het fundament van innovatie

Vitaliteit is de essentie van onze capaciteit om te innoveren en te gedijen in zowel persoonlijke als professionele omgevingen. Het verlies van vitaliteit door overwerk en stress kan leiden tot een afname van creativiteit, wat essentieel is voor het oplossen van problemen en het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Dit heeft niet alleen invloed op individuele prestaties, maar kan ook het vermogen van een organisatie om te innoveren en te concurreren beperken.

Het stimuleren van vitaliteit vereist een holistische benadering, die zowel fysieke als mentale gezondheid omvat. Dit kan variëren van het aanbieden van wellness programma’s en flexibele werkopties tot het bevorderen van een bedrijfscultuur die creativiteit en innovatie aanmoedigt door werknemers de ruimte te geven om te experimenteren en te leren van mislukkingen.

Relaties: het weefsel van ons sociale bestaan

De impact van overwerk op persoonlijke en professionele relaties kan niet worden onderschat. Het voortdurende conflict tussen werkverplichtingen en persoonlijke tijd kan leiden tot spanningen in familie- en vriendschapsrelaties, wat de sociale steun vermindert die cruciaal is voor ons welzijn. Op professioneel vlak kan de constante druk om te presteren leiden tot een competitieve in plaats van collaboratieve werkomgeving, waardoor de teamdynamiek en -moraal worden ondermijnd.

Het bouwen aan sterke relaties vereist een investering in tijd en energie, zowel binnen als buiten de werkplek. Dit omvat het cultiveren van een werkomgeving die teamwork en open communicatie aanmoedigt, evenals het zorgen voor een evenwicht tussen werk en privéleven, zodat werknemers voldoende tijd hebben om te investeren in hun persoonlijke relaties.

Strategieën voor langetermijnsucces en welzijn

Voor leden van Vistage is het essentieel om strategieën te ontwikkelen die niet alleen gericht zijn op onmiddellijke bedrijfsdoelen, maar ook op het lange termijn welzijn van werknemers. Dit kan onder meer het volgende omvatten:

  • Gezondheids- en wellness programma’s: Initiëren van programma’s die zich richten op zowel fysieke als mentale gezondheid, waaronder toegang tot fitnessfaciliteiten, mentale gezondheidsondersteuning, en educatieve bronnen over gezond leven.
  • Flexibele werkregelingen: Aanbieden van flexibele werkuren, de mogelijkheid tot thuiswerken, en andere aanpassingen die werknemers helpen een betere balans te vinden tussen werk en privé.
  • Cultuur van openheid en ondersteuning: Creëren van een bedrijfscultuur waarin werknemers zich gesteund voelen om hun uitdagingen te delen en samen te werken aan oplossingen, bevordert niet alleen het welzijn van het individu, maar ook de veerkracht en het succes van het bedrijf op de lange termijn.
  • Permanente educatie en ontwikkeling: Aanmoedigen van voortdurende professionele en persoonlijke ontwikkeling helpt werknemers om te groeien en zich aangepast te voelen, wat bijdraagt aan hun algehele tevredenheid en betrokkenheid bij het werk.

Conclusie

Het balanceren van de eisen van het werk met de behoeften van ons persoonlijk leven is een voortdurende uitdaging in de moderne werkwereld. Voor leiders binnen Vistage Benelux en daarbuiten is het essentieel om een omgeving te creëren die niet alleen zakelijk succes bevordert, maar ook het welzijn en de tevredenheid van werknemers waardeert. Door te investeren in het welzijn van werknemers, kunnen bedrijven een positieve en ondersteunende cultuur opbouwen die essentieel is voor langetermijnsucces en groei.

Meer leren hierover en zelf ook aan de slag gaan met je persoonlijke en zakelijke ontwikkeling? Ga in gesprek om je aan te sluiten bij Vistage.

Over de auteur:

Harm Mannak

Na jarenlang als CEO, Toezichthouder en DGA actief te zijn geweest is Harm sinds 2022 Chair bij Vistage en sinds 2023 mede-eigenaar van Vistage Benelux B.V, waar hij nu ook Co CEO is. Hij laat zich leiden door Benjamin Franklin’s uitspraak “If you finished changing, you’re finished”. Het creëren van perspectief en draagvlak voor de weg voorwaarts en teams daarin meenemen is kenmerkend voor zijn aanpak. .

Gerelateerde inzichten & artikelen

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.