Wat is Vistage?

Vistage helpt CEO’s om betere beslissingen te nemen door ze samen te brengen

Vistage is wereldwijd leider in zakelijke adviesgroepen en executive coaching

Vistage biedt krachtige tools die op maat gemaakt zijn voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers die betere resultaten voor hun bedrijven, hun leiderschap en zichzelf nastreven.

In de meer dan 65 jaar van ons bestaan hebben wij het meest uitgebreide pakket aan services, leiderschapsinstrumenten en expertises ontwikkeld, die beslissers helpen:

  • hun instincten te verfijnen,
  • situaties beter in te schatten en te beoordelen,
  • hun perspectieven te verbreden,
  • op een andere manier naar hun uitdagingen te kijken,
  • hun issues beter te identificeren en karakteriseren,
  • persoonlijk te groeien en daarmee hun organisatie, carrière en hun persoonlijke leven een versnelling geven.

Als gevolg hiervan krijgen onze meer dan 45.000 leden in 35 landen betere inzichten, nemen zij betere beslissingen, zijn zij effectievere leiders en behalen zij betere resultaten, zowel zakelijk als persoonlijk.

60 jaar slijpen aan dat wat het beste werkt

Het Vistage verhaal

In 1957 bracht zakenman Bob Nourse verschillende beslissers uit de omgeving van Milwaukee bij elkaar met als doel hun gemeenschappelijke kennis en ervaring te delen zodat zij elkaar konden helpen betere resultaten te verkrijgen. Hij zorgde ervoor dat de leden geen concurrenten van elkaar waren en dat de besprekingen vertrouwelijk bleven. Wanneer de kennis van de groep tekortschoot maakte hij gebruik van de visie van externe experts. Deze formule werkte: leden van deze groep maakten betere beslissingen, bereikten betere resultaten en presteerden beter dan hun concurrenten.

Omdat Nourse’s formule resulteerde in opmerkelijke resultaten werd dit in korte tijd de basis van een succesvol internationaal bedrijf: Vistage. Vandaag de dag helpt Vistage wereldwijd meer dan 45.000 CEO’s, bedrijfseigenaren en beslissers in 35 landen.

Iedere organisatie heeft te maken met snel veranderende omgevingsfactoren

Hoewel de kern van de organisatie (de adviesgroep-meetings en één-op-één executive coaching) de test des tijds ruimschoots heeft doorstaan blijft Vistage innoveren. Want iedere organisatie heeft te maken met snel veranderende omgevingsfactoren.

We innoveren onder andere door actiegericht marktonderzoek te doen en internationaal met elkaar samen te werken. Hierdoor blijven we die tools en inzichten leveren waarmee leden hun problemen kunnen oplossen.

In de afgelopen 65 jaar is Vistage continu gegroeid en verder ontwikkeld om de toenemende diversiteit en complexiteit van de business van onze leden te kunnen ondersteunen. Echter, voordat we een verandering doorvoeren, hoe klein ook, vragen we onszelf altijd eerst af of we trouw blijven aan Bob Nourse’s visie en ons bestaansrecht; zakelijke leiders helpen díe besluiten te nemen die hun bedrijven, directe omgeving en families ten goede komen. Daarbij zijn we trouw aan onze kernwaarden groei, vertrouwen, zorgzaamheid en uitdagen.

Wij delen graag onze kennis

Download “Win de strijd om talent”

Nog niet toe aan het onderzoeken van het lidmaatschap? Dat is niet erg. Wel nieuwsgierig naar onze kennis en ervaring?

Download vrijblijvend “Win de strijd om talent”. Heeft jouw bedrijf al te maken met het lastig kunnen vinden van talenten, of verwacht je daar een uitdaging voor de komende jaren? Ontdek onze belangrijkste lessen uit 65 jaar ervaring.

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.