Generatie Z en Millennials

31 January 2023 |

Categories: Alle, Business operatie

Als we de generatietheorie mogen geloven, zijn generatie Z en millennials heel anders dan de voorgaande generaties. Dit betekent dat ze anders geleid en gemanaged moeten worden. Intergenerationele diversiteitsexpert Henry Rose Lee, sprak onlangs op een Vistage-webinar over dit onderwerp. Zij vertelde wat deze generaties onderscheidt, wat hen kan ontmoedigen, minder betrokken maakt en hoe deze generaties het beste geleid kunnen worden.

Elke generatie heeft iets meegemaakt in het leven en het werk dat een impact heeft gehad op de manier waarop ze zich gedragen, kopen, verkopen, communiceren en werken. “Het is volkomen normaal dat elke generatie het product is van wat er speelde op het moment dat ze opgroeiden”, zegt Henry.

Generatie Z is tussen de 16 en 24 jaar en wordt ook wel de ‘glasgeneratie’ genoemd, vanwege de tijd die ze besteden achter een scherm. “Wat hen zo volkomen uniek maakt, is dat ze nooit anders zijn opgegroeid”, vertelt Henry. “Generatie Z heeft altijd de technologie gehad, terwijl de oudste millennials hier pas later mee in aanraking kwamen.”

Maar toegang tot technologie is niet het enige verschil tussen generatie Z, de millenials en de generaties voor hen. “De jongste generaties zijn getroffen door COVID en Brexit”, zegt Henry. “Terwijl de oudste generaties, die nu nog slechts een klein deel van de beroepsbevolking uitmaken, getroffen zijn door gebeurtenissen als de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Er is echt een verschil.”

Toch brengt Generatie Z genoeg naar de werkvloer. Over het algemeen zijn ze flexibel, hebben ze een ongelooflijke beheersing van technologie en gedijen ze goed op concurrentie – inclusief concurrentie tegen zichzelf. Ze leren snel en willen graag vooruitgaan, zowel financieel als wat werkzekerheid betreft. Dit betekent dat wanneer ze goed worden behandeld ze loyale leden van het team kunnen zijn. Toch zijn er ook nog veel misvattingen over generatie Z en millennials.

Veel voorkomende mythes over millennials en generatie Z

“Door sommigen worden jongere generaties gezien als onbeschofte, slordige 20-plussers die niets om werk geven. Iets dat helemaal niet waar is”, legt Henry uit. In feite klagen oudere generaties al honderden, zo niet duizenden jaren over ‘de jeugd van vandaag’!

Henry gelooft dat jongere generaties een gebrek aan emotionele intelligentie hebben. Ze ontwikkelen dit met de tijd en eerlijk gezegd was dit net zo’n probleem voor oudere generaties toen ze jonger waren als voor sommige millennials en generatie Z vandaag de dag.

Een andere mythe die Henry regelmatig hoort, is dat jonge mensen geld niet belangrijk vinden. Geld is echter belangrijk voor elke generatie. Maar generatie Z en millennials hebben de neiging om met hun werkgever niet over geld te praten, maar zich te concentreren op cultuur, flexibiliteit of het sociale geweten.

Geld is echter de belangrijkste reden om te solliciteren of promotie te maken. COVID-19 heeft dit nog meer benadrukt. “Alleen al in het Verenigd Koninkrijk is de leeftijdsgroep van 16-24 jaar de grootste groep mensen die met verlof is gegaan of hun baan heeft verloren, generatie Z dus”, zegt Henry. “15% (het grootste percentage) van de werklozen in het Verenigd Koninkrijk is generatie Z. Dus natuurlijk is geld belangrijk.”

Wat ontmoedigt jongere generaties op de werkvloer en maakt hen minder betrokken?

Volgens Henry zijn er drie belangrijke zaken die de twee jongste generaties op de werkvloer ontmoedigen.

1. Gebrek aan betrokkenheid

Als generatie Z en millennials het gevoel krijgen dat andere teamleden of het management hun mening negeren of hen niet helpen hun positie binnen de organisatie te bepalen, kan hun moreel dalen. “Deze generaties zijn opgegroeid in de schaduw van sociale media, waar je je mening geeft en feedback krijgt”, legt Henry uit. “Dus ze willen echt die betrokkenheid.”

Natuurlijk is het belangrijk dat elke generatie zich gehoord en geraadpleegd voelt. Jongere generaties zullen echter eerder hun ongenoegen uiten of elders kansen zoeken als ze het gevoel hebben dat hun stem niet wordt gehoord.

2. Slechte culturele match

Generatie Z en millennials willen dat hun werkgever een positief verschil wil maken in de wereld. “Dit is niet alleen een ‘nice-to-have’ “, zegt Henry. “Onze jongere generaties zijn veel beter opgeleid en veel beter geïnformeerd. Ze hebben veel meer informatie dankzij sociale media en internet. Ze zijn zich veel meer bewust van wat er in de wereld gebeurt en ze zijn de meest tolerante en flexibele generaties die we ooit hebben gehad.” Dit betekent dat ze oprecht geven om de organisatiecultuur van hun werkgever: hoe het bedrijf mensen behandelt, hoe het met mensen werkt, hoe het naar mensen luistert en hen waardeert.

“Het gaat over diversiteit, inclusie, tolerantie en aanpassingsvermogen”, zegt ze. “Maar het gaat ook om wat het bedrijf doet voor individuen, voor het team, voor de samenleving en voor de wereld in het algemeen. Organisaties die die culturele match, dat verlangen naar het goede negeren, missen de aansluiting met de jongere generaties.”

3. Gebrek aan loopbaanontwikkeling

Generatie Z en millennials willen energie en zingeving voelen. “Als ze voor een organisatie komen werken, willen ze het gevoel hebben dat ze vooruitgaan”, zegt Henry. Dit gaat verder dan de traditionele loonsverhogingen en promoties.

“Om dat gevoel van momentum en vooruitgang te creëren, kunnen er regelmatig mijlpalen geïntroduceerd worden wanneer nieuwe mensen bij de organisatie komen op elk niveau, ongeacht de leeftijd. Deze mijlpalen kunnen zijn: toegang tot klanten of belangrijke stakeholder, aanvullende training, projecten, mentoring krijgen of mentoring geven aan collega’s. Deze kansen zorgen ervoor dat het individu zich gewaardeerd en betrokken voelt en dergelijke mijlpalen ondersteunen het jongste talent, zelfs als er geen onmiddellijke ruimte voor loopbaanontwikkeling is.”

Hoe generatie Z en millennials goed te leiden?

Terwijl een onderzoek van het Oxford Internet Institute ‘weinig verband’ aan het licht bracht tussen geestelijke gezondheidsproblemen en technologiegebruik bij tieners, bleek uit een rapport van het Education Policy Institute en The Prince’s Trust uit januari 2021 dat zwaar gebruik van sociale media schadelijk is voor de geestelijke gezondheid van tieners.

1. Bereid je voor op de impact van technologie

“De spreekwoordelijke olifant in de kamer is het feit dat onze jongste generaties het meest afgeleid worden, de meeste opleiding hebben en de meeste informatie krijgen”, zegt Henry.

“Mogelijke technologische schade is onder meer het verlies van het vermogen om te focussen, een slechte mentale gezondheid, minder empathie, meer verwarring en verkeerde interpretatie en het onvermogen om het standpunt van iemand anders echt te begrijpen. Dit kan een uitdaging zijn wanneer ze voor het eerst kennis maken met een bepaalde dynamiek op de werkplek.”

2. Ondersteun ze vanaf het begin

Leiders moeten zich er ook van bewust zijn dat deze generaties mogelijk extra ondersteuning nodig hebben bij het ontwikkelen van hun sociale en communicatieve vaardigheden. “Dit kan van alles zijn”, zegt Henry. “Van een gebrek aan ervaring met het voeren van werkgerelateerde telefoongesprekken tot niet weten hoe je over een klant moet denken vanuit het oogpunt van de klant.”

Een eenvoudige manier om nieuwe starters aan te moedigen is door te vieren dat ze bij het bedrijf komen, aldus Henry. Dit kan een gratis lunch zijn of een ‘buddy’ om kennis te maken met de organisatie. Belangrijk onderdeel van hun introductie is ook het tonen en laten ervaren van de ‘lat’ – wat verstaan wij onder goed – binnen de organisatie.

“Verwacht niet dat ze meteen over de juiste de sociale en communicatieve vaardigheden beschikken”, zegt ze. “Help hen in plaats daarvan echt om hun sociale en communicatieve vaardigheden uit te breiden, hun afleiding te verminderen en hun focus te vergroten. Alles wat nodig is voor de organisatie om succesvol te zijn en voor het individu om daarin succesvol te worden.”

De generatie Z-vraag

Hoewel generatie Z en millennials enkele overeenkomsten hebben, zijn er ook grote verschillen. “Er zijn drie angsten die generatie Z heeft die misschien niet zo ingebed zijn in millennials of oudere generaties.”

  • De eerste is faalangst, die vaak wordt veroorzaakt door het zien van de successen van leeftijdsgenoten op sociale media.
  • De tweede is de angst voor geldgebrek, met dalende salarissen, stijgende kosten en COVID (en Brexit) die de situatie verergeren.
  • Ten slotte kunnen ook maatschappelijke vraagstukken onderscheid maken tussen de twee generaties. 40, 30, zelfs 20 jaar geleden hadden 20-plussers geen toegang tot informatie over oorlog, pandemieën, hongersnood, terrorisme en politieke onrust. Iets dat 20-plussers nu wel hebben.
    “Statistisch gezien zijn we in deze wereld veiliger en gezonder dan ooit”, zegt Henry. “Maar zo voelen wij ons niet”.

Geen one-size-fits-all benadering

Het is belangrijk om te onthouden dat in beide generaties andere soorten mensen zitten. Labels toekennen is de menselijke natuur: het stelt ons in staat de wereld om ons heen te begrijpen. Voor Henry kan het gebruik van dergelijke labels in haar werkomgeving een gesprek vergemakkelijken over meer bewustzijn, empathie, begrip en inzicht.

Individualisme is echter van vitaal belang. Inzicht in de eigenschappen, achtergronden en opvoeding van generatie Z en millennials kan zakelijke leiders helpen een aanpak te ontwikkelen die ervoor zorgt dat ze het meeste uit hun mensen halen en dat deze generaties hun werkplek waarderen, ervan genieten en ervan leren. Henry sluit af: “We zijn allemaal unieke mensen en moeten als zodanig worden behandeld, zowel op het werk als elders.”

Over de auteur:

René Wientjens

Na jarenlang management- en leiderschapsposities te hebben vervuld heeft René in 2017 Vistage Benelux B.V. opgericht. Als Chief Executive Officer is het zijn levensmissie om mensen met elkaar te verbinden, hen betere beslissingen te laten nemen en in actie te laten komen. Mensen omschrijven René als: inspirator, inlevend, pragmatisch, ambitieus met een goede combinatie tussen hard en zacht.

Gerelateerde inzichten & artikelen

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.