Simon Sinek over het leiden met een ‘oneindige mindset’

6 December 2022 |

Speciaal voor Vistage leden wereldwijd had Simon Sinek begin januari 2021 een inzicht-gevend interview met Sam Reese, CEO van Vistage. In dit interview bevroeg Sam Simon over de veranderende wereld en de effecten die dit heeft voor bedrijven de komende jaren.

Simon Sinek is een rasechte optimist. Hij gelooft in een mooie toekomst en ons vermogen om die samen op te bouwen. Simon wordt beschreven als een visionair denker met een zeldzaam intellect en heeft zijn professionele leven gewijd aan het helpen ontwikkelen van een visie op de wereld: waarin de overgrote meerderheid van de mensen elke ochtend wakker wordt, geïnspireerd en vervuld door het werk dat ze doen.

Simon is bekend van zijn TED Talk over de Gouden Cirkel (de op één na meest bekeken Ted Talk tot nu toe) en auteur van meerdere boeken, waaronder Start With Why en zijn nieuwste boek The Infinite Game.

Simon besprak zijn geleerde lessen van de afgelopen periode uit gesprekken met CEO’s DGA’s en andere eindbeslissers. Mijn volgende vier belangrijke inzichten deel ik graag met je:

1. Denken in termen van winnen en verliezen leidt alleen tot verliezen

In de zakelijke wereld wordt veel de vergelijking met sport gemaakt, vergelijkingen die allemaal gaan over winnen en verliezen. Bedrijven die zich meten in dit soort termen, zijn vooral bezig de ander te overwinnen. Ze hebben daardoor een mindere moraal en presteren daardoor op de lange termijn minder. Denk daarom minder in termen van winnen en verliezen.

Simon legt uit: Vaak wordt er veel intern gevochten om promoties en bonussen. Terwijl je veel meer naar de dynamiek in jouw bedrijf, natuurlijk bezien vanuit het doel, zou moeten kijken. Hoe en vanuit welke dynamiek is van grote betekenis zodat vertrouwen en innovatie de ruimte krijgen. Straf je medewerkers niet (door hen geen bonus te geven) als zij hun doel niet in december halen, maar het wel in maart bereiken.

Je kunt dus kiezen om te leven met een ‘eindige mindset’ of een ‘oneindige mindset’. De ‘eindige mindset’ denkt in winnen en verliezen. De ‘oneindige mindset’ is dankbaar, bouwt relaties op en streeft naar een algemeen welzijn. Een groter moraal voor de lange termijn dat helpt bij het bouwen aan een gezond bedrijf.

2. Heb de Mindset van een start-up

Het is waardevol je eigen organisatie aan te pakken met de mindset van een start-up, ook al bestaat het al een aantal jaren. De huidige tijd vraagt hierom. Mensen die een bedrijf beginnen hebben visie met een bijbehorende lange termijn doelstelling, die samenwerking en moreel brengt. Dit staat tegenover het najagen van enkel (individuele) korte termijn doelstellingen, wat verdeeldheid en egoïsme brengt en je vaak bij “meer volwassen” organisaties ziet.

3. Beschrijf je kernwaarden als werkwoorden met concrete doorvertaling

Als je het hebt over de kernwaarden van jouw organisatie, zorg dan dat het werkwoorden zijn, geen zelfstandige naamwoorden. Als medewerkers de kernwaarden naleven, is dit op die manier heel helder waarneembaar in hun acties en gedragingen. ‘Betrokkenheid’ is geen kernwaarde. ‘Binnen 24 uur reageren op interne en externe berichten’ is dat wel. Wees helder en concreet.

4. Stop trauma niet weg

Of we het geloven of niet: COVID-19 en de nasleep ervan levert iedereen een trauma op. Niemand komt er onderuit. Voor sommigen komt het snel, voor anderen duurt het langer. Voor sommigen zal het heftig zijn, voor anderen milder. Voor sommigen is het fysiek, voor het merendeel vooral psychisch of financieel. Kortom, niemand ontkomt eraan.

Besteed hier individueel aandacht aan. De ene medewerker zal veerkrachtiger reageren en minder hulp nodig hebben dan de ander. Ga het gesprek aan met jouw medewerkers, zodat zij zich gehoord voelen.

Over de auteur:

René Wientjens

Na jarenlang management- en leiderschapsposities te hebben vervuld heeft René in 2017 Vistage Benelux B.V. opgericht. Als Chief Executive Officer is het zijn levensmissie om mensen met elkaar te verbinden, hen betere beslissingen te laten nemen en in actie te laten komen. Mensen omschrijven René als: inspirator, inlevend, pragmatisch, ambitieus met een goede combinatie tussen hard en zacht.

Gerelateerde inzichten & artikelen

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.