Vier manieren waarop CEO’s beslis-moeheid kunnen overwinnen

7 August 2023 |

CEO’s hebben de taak om beslissingen te nemen. Elke dag worden leiders geconfronteerd met talloze beslissingen, waarvan er vele een grote en langdurige impact kunnen hebben op het succes van hun organisatie.

Of het nu gaat om een wisseling op een sleutelpositie, het toetreden tot een nieuwe markt, of het uitproberen van een nieuw product, effectieve CEO’s begrijpen dat het besluitvormingsproces vaak om een subtiele en doordachte aanpak vraagt.

De meeste leiders nemen de verantwoordelijkheid van besluitvorming zeer serieus. Soms kan echter de angst om de verkeerde beslissing te nemen ertoe leiden dat leiders helemaal geen beslissing nemen. Door te moeten kiezen tussen vele mogelijke oplossingen, kunnen leiders zich overweldigd voelen. Dit is wanneer ze te maken kunnen krijgen met beslis-moeheid.

Beslis-moeheid is in wezen een staat van ambivalentie, en hoewel het misschien onvermijdelijk is, zijn er wel een aantal manieren om het te bestrijden. Hier zijn vier bewezen strategieën – van een aantal ervaren leiders – om beslis-moeheid tegen te gaan.

Bouw een fundament

Beslis-moeheid komt voor wanneer leiders hun strategie niet als leidraad gebruiken bij het nemen van beslissingen.

Het is cruciaal voor leiders om eerst een solide basis te leggen door eerst de missie, visie, waarden, het doel en operationele principes van het bedrijf te definiëren. Met dit fundament wordt het duidelijk welke beslissing het beste aansluit bij de missie van het bedrijf wanneer er een moeilijke keuze gemaakt moet worden.

Succesvolle leiders creëren niet alleen de principes en waarden van het bedrijf om ze vervolgens aan de muur te hangen; ze gebruiken ze als maatstaf bij elke beslissing die ze nemen. Bij het nemen van een beslissing, wegen ze af of de uitkomst de missie van het bedrijf ondersteunt en hun principes en waarden eert.

Het vastleggen van deze principes zorgt ook voor duidelijkheid onder de medewerkers. Wanneer medewerkers in staat zijn om de bedrijfswaarden te integreren in hun eigen besluitvormingsproces, zorgt dit voor een algehele samenhang binnen de hele organisatie.

Zet je vooroordelen opzij door te praten met collega’s

Het kan moeilijk zijn om zwakke plekken te identificeren en zelf te controleren hoe vooroordelen een rol spelen in het besluitvormingsproces. Het hebben van een vertrouwde groep van slimme, ondersteunende individuen die diverse perspectieven kunnen bieden, stelt leiders in staat om vooroordelen uit de weg te ruimen en nieuwe inzichten te verkrijgen.

Het vermogen om feedback te vragen en te ontvangen is een van de grootste uitdagingen, maar ook een van de meest cruciale aspecten van het leiderschap.

Een overeenkomst tussen alle grote CEO’s die ik heb ontmoet, is hun streven naar continue verbetering als leider. In plaats van onmiddellijk in de verdediging te schieten, staan top-CEO’s open voor diverse standpunten.

Zelfs wanneer ze het niet eens zijn met een standpunt, stellen ze vragen en proberen ze de ander te begrijpen met een open en nieuwsgierige houding.

Ze zetten hun vooroordelen opzij en benaderen gesprekken met een open mindset. Deze leiders werken hard om confirmation bias te vermijden of informatie op een manier te presenteren die is gericht op hun gewenste resultaat.

Als CEO’s de mogelijkheid hebben om openhartig te debatteren over problemen met collega’s die met vergelijkbare uitdagingen te maken hebben, helpen deze collega’s hen de werkelijke kern van het probleem te vinden.

Begrijp dat beslissingen nooit hetzelfde zijn

Wat de bedrijfswereld zo complex en interessant maakt, is de uniekheid van elke situatie.

Goede CEO’s beoordelen elke situatie op basis van huidige factoren met de missie van het bedrijf in het achterhoofd, in plaats van alleen te vertrouwen op wat de vorige keer wel of niet werkte.

Er staat veel op het spel. In de huidige situatie van inflatie en economische onzekerheid, afgezet tegen een sterke arbeidsmarkt, is het nog nooit zo moeilijk, noch zo belangrijk geweest, om bekwaam te zijn in het nemen van beslissingen.

Leiders kunnen bang zijn om de verkeerde beslissing te nemen. Maar besluitvorming is niet altijd zwart-wit – er kunnen meerdere juiste beslissingen zijn.

In plaats van te denken dat er een juiste of verkeerde beslissing is, is het veel effectiever om te geloven dat er een betere of beste oplossing kan zijn.

Het succes van elke beslissing hangt af van een grondige en zorgvuldige analyse vooraf, om vervolgens volledig achter je beslissing te staan en inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat het goed uitpakt.

Het kan verleidelijk zijn om een beslissing achter wegen te laten op het moment dat deze niet helemaal volgens plan verloopt. Juist dat is het moment waarop goede leiders hun kracht tonen door obstakels, angst en besluiteloosheid te overwinnen en zich vast te houden aan de strategie om zowel het team als de organisatie vooruit te helpen.

Over de auteur:

René Wientjens

Na jarenlang management- en leiderschapsposities te hebben vervuld heeft René in 2017 Vistage Benelux B.V. opgericht. Als Chief Executive Officer is het zijn levensmissie om mensen met elkaar te verbinden, hen betere beslissingen te laten nemen en in actie te laten komen. Mensen omschrijven René als: inspirator, inlevend, pragmatisch, ambitieus met een goede combinatie tussen hard en zacht.

Gerelateerde inzichten & artikelen

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.