Wat maakt een goede Vistage Chair?

8 December 2023 |

Categories: Alle, Leiderschap

Een Vistage Chair is veel meer dan alleen een gespreksleider. Ze zijn de drijvende kracht achter het succes van een Vistage-groep, en hun rol omvat een breed scala aan vaardigheden en eigenschappen. Laten we eens dieper ingaan op wat een goede Vistage Chair maakt:

Goed luisteren en faciliteren

Een van de kerncompetenties van een Vistage Chair is het vermogen om goed te luisteren en effectief te faciliteren. Ze creëren een omgeving waarin openhartige gesprekken en diepgaande discussies kunnen plaatsvinden. Door actief te luisteren, zorgen ze ervoor dat elk lid gehoord wordt en dat de discussies productief zijn. Ze gebruiken hun vaardigheden in het faciliteren van discussies om de groep te leiden naar inzichten en oplossingen.

Optimaal benutten van ledenkennis

Een Vistage Chair begrijpt hoe belangrijk het is om de ervaring en wijsheid van elk lid optimaal tot zijn recht te laten komen. Ze moedigen leden aan om hun inzichten te delen en zorgen ervoor dat niemands perspectief over het hoofd wordt gezien. Dit draagt bij aan de rijkdom aan ideeën en oplossingen binnen de groep. De Chair weet wanneer hij moet doorvragen om dieper in te gaan op de ervaringen van leden en zo waardevolle inzichten te ontsluiten.

Stimuleren van zelfverantwoordelijkheid

Een goede Vistage Chair gaat verder dan alleen het leiden van gesprekken. Ze dagen leden uit om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en ontwikkeling. Ze zijn geen passieve toeschouwers, maar actieve supporters van de groei van elk lid. Ze moedigen leden aan om hun doelen te stellen en bieden begeleiding en ondersteuning om die doelen te bereiken. De Chair fungeert als een mentor en coach, en gelooft in de kracht van zelfverantwoordelijkheid.

Empathie en nieuwsgierigheid

Empathie is een waardevolle eigenschap voor een Vistage Chair. Ze begrijpen de uitdagingen waarmee leden te maken hebben en tonen begrip en empathie. Tegelijkertijd zijn ze nieuwsgierig en geïnteresseerd in de ervaringen van anderen. Ze stellen vragen en moedigen leden aan om dieper na te denken. De Chair weet hoe belangrijk het is om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin leden vrijelijk kunnen delen en zich gehoord voelen.

Ervaring in de rol

Ervaring speelt een belangrijke rol in het succes van een Vistage Chair. Ze hebben vaak zelf leidinggevende functies bekleed en begrijpen de complexiteit van zakelijk leiderschap. Deze ervaring stelt hen in staat om waardevolle inzichten en advies te bieden aan groepsleden. Ze kunnen putten uit hun eigen ervaringen om relevante voorbeelden en case studies te delen, waardoor de discussies binnen de groep worden verrijkt.

Een goede Vistage Chair is een meester in het balanceren van deze vaardigheden en eigenschappen. Ze zijn in staat om de groep te leiden, te inspireren en te ondersteunen op een manier die leidt tot groei en succes. Ze zijn de gidsen op de reis van persoonlijke en professionele ontwikkeling voor elk lid van de groep. Hun bijdrage gaat verder dan de rol van een facilitator; ze zijn de katalysator voor positieve verandering en groei binnen de Vistage-groep. Meer weten? Plan hier een infosessie in.

Over de auteur:

René Wientjens

Na jarenlang management- en leiderschapsposities te hebben vervuld heeft René in 2017 Vistage Benelux B.V. opgericht. Als Chief Executive Officer is het zijn levensmissie om mensen met elkaar te verbinden, hen betere beslissingen te laten nemen en in actie te laten komen. Mensen omschrijven René als: inspirator, inlevend, pragmatisch, ambitieus met een goede combinatie tussen hard en zacht.

Gerelateerde inzichten & artikelen

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.