5 belangrijke vragen die CEO’s zichzelf stellen

16 november 2022 |

Een bewerking van een artikel van Sam Reese, 20 september 2020

Met het oog op het nieuwe normaal opereren veel bedrijven met restricties of zijn zelfs gesloten. Zoveel mogelijk thuiswerken, online vergaderen, A en B teams en alleen afspraken met klanten als het niet anders kan. Allemaal dagelijkse korte termijn voorbeelden. Terwijl ook juist deze periode in het teken staat van strategische plannen voor de komende jaren. De beslissingen die nu genomen worden zullen bepalend zijn voor het succes op de lange termijn. Zowel voor de business als voor je mensen.

Hoe kunnen we omgaan met deze uitdagingen en een plan opstellen voor 2021? In gesprekken met CEO’s heb ik 5 veelgestelde vragen verzameld, die CEO’s zichzelf afvragen ter voorbereiding op 2021.

1. Hoe lang kunnen we deze korte termijn sprints volhouden?

Veel organisaties richten zich tijdens COVID-19 op korte termijn winst. Snel draaien en nieuwe strategieën toepassen op basis van wat omzet genereert. Aansturen op meetbare KPI’s op de korte termijn geeft sturing aan de genomen initiatieven. Deze zijn meetbaar en tastbaar. CEO’s blijven daarbij wel vasthouden aan de strategische plannen voor de lange termijn. De missie, visie, doelen en waarden van hun organisatie blijven staan .

2. Welke andere vaardigheden heeft mijn management nodig?

Het nieuwe normaal vraagt ook andere leiderschap. Dit vraagt om een MT dat goed kan gedijen tussen deze razendsnelle veranderingen. Verandering is lastig en (laten we eerlijk zijn) daar heb je als bedrijf altijd wel mee te maken. Echter heb je daar “normaal” meer tijd voor. Nu niet. Veel directeuren die ik spreek werken actief aan het ontwikkelen van deze vaardigheden bij hun MT: het vermogen om vooruitgang te boeken in een constant veranderende omgeving. Communicatie is hierbij essentieel. Immers, de meest veerkrachtige leiders communiceren consistent met elkaar, zonder daarbij iets aan het toeval over te laten. Ze blijven nieuwsgierig en ruimdenkend, luisteren naar feedback van alle niveaus van de organisatie en kijken naar externe perspectieven om hun strategische beslissingen te onderbouwen.

3. Hoe moet mijn team in de toekomst werken?

De realiteit is dat veel bedrijven, inclusief leveranciers, partners en klanten, zich waarschijnlijk lange tijd in een virtuele omgeving zullen bevinden. Onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteit geeft aan dat 48% van de werkenden momenteel (deels) thuiswerkt, dit was 54% aan het begin van de COVID-19 crisis.

Ervaring van de afgelopen maanden leert dat het voor veel bedrijven mogelijk is om met succes op afstand te werken. Werkgevers zijn nu  gefocust op het behouden van energie en verbinding in deze thuis- of hybride werkomgeving voor de lange termijn. Ze kijken ook vooruit en denken na over hoe hun team op lange termijn wil werken en wat dit betekent voor het werven en behouden van talent, voor de organisatie en werkomgeving.

4. Welke extra toegevoegde waarde kunnen/moeten we leveren?

Eén ding blijft onveranderd tijdens de COVID-19 crisis: bedrijven richten zich op hun grootste klanten en versterken de relatie die ze hebben. Hierbij ligt de focus van goede leiders op constante duidelijke communicatie met zowel hun medewerkers als met hun klanten. Belangrijke vragen die ze zichzelf stellen zijn:

  • Met welke uitdagingen worden mijn klanten geconfronteerd?
  • Hoe en waar kan mijn bedrijf aanpassen om aan de huidige en toekomstige behoeften van klanten te voldoen?
  • Hoe kunnen we onze klanten in deze tijd optimaal bedienen?

De focus van CEO’s ligt op het bepalen hoe ze meer waarde kunnen toevoegen en continu meer kunnen leveren.

5. Hoe behouden we onze cultuur in 2021?

Door het snelle aanpassen aan de nieuwe situatie en de wensen van de klant kan de cultuur onder druk komen te staan. Effectieve leiders communiceren hierover, ze zijn transparant en consistent. Ze delen het goede en het slechte nieuws én houden hun teams betrokken door hen goed te informeren over de uitdagingen waar het bedrijf voor staat. Op die manier behoud je de cultuur die opgebouwd is.

CEO of leider zijn betekent niet dat je alwetend moet zijn. In een periode van verandering, zoals nu, heeft iedereen te maken met hobbels op de weg. De hedendaagse CEO’s inspireren met toewijding, transparantie en flexibiliteit. Ze bouwen een team van mensen om zich heen die zich op hun gemak voelen bij verandering. Ze onderzoeken hun leiderschapsstijlen en stellen kritische vragen om de nodige veranderingen te identificeren om hun bedrijven vooruit te helpen naar 2021.

Over de auteur:

René Wientjens

Na jarenlang management- en leiderschapsposities te hebben vervuld heeft René in 2017 Vistage Benelux B.V. opgericht. Als Chief Executive Officer is het zijn levensmissie om mensen met elkaar te verbinden, hen betere beslissingen te laten nemen en in actie te laten komen. Mensen omschrijven René als: inspirator, inlevend, pragmatisch, ambitieus met een goede combinatie tussen hard en zacht.

Gerelateerde inzichten & artikelen

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.