Hoe je effectief feedback geeft en fouten vermijdt

8 mei 2024 |

Tegenwoordig is effectieve feedback niet alleen een kunst; het is een cruciale verantwoordelijkheid van elk leiderschap. Het vermogen om constructieve feedback te geven en te ontvangen is fundamenteel voor de groei en ontwikkeling van zowel individuen als organisaties. Feedback zorgt voor duidelijkheid, verbetert prestaties, stimuleert leren en innovatie, en bouwt vertrouwen en respect op binnen teams. Echter, als feedback niet op de juiste manier wordt geleverd, kan het schadelijke gevolgen hebben, zoals het verlagen van de moraal, het creëren van weerstand tegen verandering, en zelfs het veroorzaken van conflict.

In de context van leiderschap is het geven van feedback niet alleen een taak; het is een essentiële verplichting. Leiders die terugschrikken voor deze verantwoordelijkheid missen niet alleen de kans om hun teams te verbeteren en te ontwikkelen, maar riskeren ook het creëren van een cultuur waarin stagnatie prevaleert boven groei. Daarom is feedback ook twee-richtingsverkeer; het nodigt uit tot dialoog en laat zien dat leiderschap open staat voor groei en zelfreflectie.

Wat maakt feedback effectief?

Effectieve feedback gaat verder dan het simpelweg mededelen van je gedachten of het uiten van kritiek. Het is een zorgvuldig uitgebalanceerd proces dat gericht is op groei en ontwikkeling, niet op het aanwijzen van fouten omwille van fouten. Het onderscheidt zich door zijn doelgerichtheid, constructiviteit, en timing, altijd met de intentie om de ontvanger te helpen verbeteren.

Het belang van feedback geven en ontvangen

Feedback is essentieel voor zowel individuele als teamontwikkeling. Het stelt medewerkers in staat te begrijpen wat er van hen verwacht wordt, hoe ze presteren, en op welke gebieden ze kunnen verbeteren. Voor leiders biedt het ontvangen van feedback een onmisbaar perspectief op hun eigen gedrag en leiderschapsstijl, en biedt het inzichten in hoe ze beter kunnen ondersteunen en begeleiden.

Zeven tips voor effectieve feedback

1. Weet wat je doel Is

Voordat je feedback geeft, bepaal wat je ermee wilt bereiken. Is het om gedrag te corrigeren, een prestatie te erkennen, of om ontwikkeling te bevorderen? Een duidelijk doel voor ogen houden zorgt ervoor dat je boodschap gericht en relevant is.

2. Focus op het gedrag, niet de persoon

Goede feedback richt zich op specifieke gedragingen of prestaties, niet op de persoonlijkheid of intenties van de individu. Dit helpt defensiviteit te verminderen en maakt het makkelijker voor de ontvanger om de feedback te accepteren en erop te reageren.

3. Focus op hoe het gedrag jou beïnvloedt

Leg uit hoe het gedrag van de persoon impact heeft op jou of het team. Dit personaliseert de feedback en maakt het relevanter voor de ontvanger, waardoor de noodzaak tot verandering duidelijker wordt.

4. Stel vragen

Feedback moet een dialoog zijn, geen monoloog. Door vragen te stellen, betrek je de ontvanger bij het gesprek, moedig je zelfreflectie aan, en ontdek je misschien achterliggende redenen voor bepaald gedrag.

5. Wees specifiek

Vage feedback is weinig zinvol. Wees specifiek over welk gedrag of welke actie je adresseert, en geef indien mogelijk concrete voorbeelden. Dit maakt het makkelijker voor de ontvanger om te begrijpen wat er verwacht wordt en hoe ze kunnen verbeteren.

6. Wees op tijd

Feedback is het meest effectief wanneer het tijdig wordt gegeven, idealiter zo dicht mogelijk bij de gebeurtenis in kwestie. Dit zorgt ervoor dat de details vers in het geheugen liggen en de feedback direct relevant is.

7. Wees bewust van het moment

Kies een geschikt moment en plaats voor het geven van feedback, idealiter wanneer er voldoende tijd is om een open gesprek te voeren zonder onderbrekingen. Zorg ervoor dat de setting privacy biedt voor gevoelige onderwerpen, om ongemak of publieke verlegenheid te voorkomen.

9 Veel voorkomende fouten in feedback

1. Feedback legt de focus op de persoon, niet op het gedrag

Vermijd het personaliseren van feedback. Richt je in plaats daarvan op specifieke gedragingen of prestaties, wat het voor de ontvanger makkelijker maakt om de feedback constructief op te vatten.

2. Feedback is ambigu

Duidelijkheid is cruciaal. Ambigue feedback kan verwarring veroorzaken en laat te veel ruimte voor interpretatie. Wees direct en specifiek over wat verbeterd kan worden.

3. Feedback houdt rekening met wat mensen willen horen

Hoewel het belangrijk is om empathisch te zijn, moet feedback waarheidsgetrouw en eerlijk zijn. Het aanpassen van je boodschap om aan te sluiten bij wat iemand wil horen, kan op lange termijn schadelijk zijn voor zowel de groei van het individu als de organisatie.

4. Negatieve feedback zonder ondersteuning door positieve feedback

Balanceer kritiek met erkenning. Dit helpt bij het handhaven van motivatie en stelt de ontvanger in staat om de feedback in een bredere context van hun prestaties te zien.

5. De feedback richt zich op het ontleden van de motivaties achter het gedrag

Het is niet productief om te speculeren over de intenties of motivaties achter iemands gedrag. Concentreer je in plaats daarvan op wat observeerbaar is en de impact ervan.

6. De feedback is te gedetailleerd en te langdradig

Hoewel specifieke feedback nuttig is, kan te veel detail overweldigend zijn en de kernboodschap vertroebelen. Houd het beknopt en tot het punt.

7. Feedback maakt een indirecte bedreiging

Feedback moet een veilige ruimte zijn voor groei, niet een middel voor intimidatie. Vermijd elke insinuatie die als bedreigend kan worden opgevat.

8. Feedback wordt humoristisch gebruikt

Hoewel humor kan helpen om een ontspannen sfeer te creëren, kan het gebruik ervan in feedback de ernst van de boodschap ondermijnen en de ontvanger in verlegenheid brengen.

9. Feedback wordt gebracht als een vraag in plaats van een statement

Feedback moet duidelijk en assertief zijn. Het formuleren als een vraag kan de duidelijkheid verminderen en de ontvanger in verwarring brengen over wat er van hen wordt verwacht.

Feedback is tweerichtingsverkeer

Feedback is niet alleen een instrument voor leiders om richting en correcties te bieden; het is ook een kans voor dialoog en samenwerking. Door feedback als tweerichtingsverkeer te benaderen, moedig je een cultuur van openheid en wederzijds respect aan. Het stelt de ontvanger in staat om hun perspectief te delen, vragen te stellen, en actief deel te nemen aan hun eigen ontwikkelingsproces. Dit versterkt de relatie tussen leiders en hun teams, bevordert persoonlijke groei, en draagt bij aan een positieve en productieve werkomgeving.

In essentie versterkt effectieve feedback, mits correct geleverd en ontvangen, niet alleen de prestaties en tevredenheid op de werkplek, maar legt het ook de basis voor een sterke, veerkrachtige organisatiecultuur.

Over de auteur:

Harm Mannak

Na jarenlang als CEO, Toezichthouder en DGA actief te zijn geweest is Harm sinds 2022 Chair bij Vistage en sinds 2023 mede-eigenaar van Vistage Benelux B.V, waar hij nu ook Co CEO is. Hij laat zich leiden door Benjamin Franklin’s uitspraak “If you finished changing, you’re finished”. Het creëren van perspectief en draagvlak voor de weg voorwaarts en teams daarin meenemen is kenmerkend voor zijn aanpak. .

Gerelateerde inzichten & artikelen

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.