Hoe leid je jouw organisatie in tijden van grote onzekerheid?

Hoe leid je jouw organisatie in tijden van grote onzekerheid zoals vandaag met COVID-19 / Coronavirus dat alle aspecten van ons dagelijks leven over de hele wereld beïnvloedt.

Hoe kunnen leiders zich voorbereiden en reageren wanneer er een enorm scala aan mogelijke effecten is op korte, middellange of lange termijn?

Scenario planning

Tegenwoordig is het onmogelijk om de impact van COVID-19 / Coronavirus op onze samenlevingen, onze mensen en onze toekomstige kasstromen te voorspellen. Als leiders van onze organisaties kunnen we onze verantwoordelijkheid niet opgeven en zeggen dat we niet kunnen beslissen omdat er te veel onbekenden zijn.

In de huidige context moeten bedrijfsleiders de leiding pakken door een aantal specifieke acties te ondernemen:

Maak beleid voor jouw bedrijf

 • Zorg ervoor dat alle werknemers dit beleid kennen.
 • Dit beleid moet minimaal dekken wat wordt verteld door het RIVM, maar moet ook zaken bevatten die gaan over de opvang van kinderen van werknemers, nu de scholen dichtgaan. Voor de kernzaken, die binnen jouw bedrijf veranderen door de crisis, moet beleid zijn.
 • Communiceer dit beleid consequent en congruent naar de medewerkers

Bedenk en plan voor mogelijke scenario’s

 • Maak minimaal 2 scenario’s:

Best case

 • Wat is de beste situatie die we kunnen verwachten?
 • Hoe zullen we reageren als de situatie op deze manier uitpakt?

Worst Case

 • Wat is echt het allerergste geval dat we kunnen tegenkomen?
 • Welke acties kunnen we vandaag ondernemen om ons hierop voor te bereiden?
 • Welke kasreserves hebben we nodig?
 • Wat gaan we in dit ergste geval doen met leveranciers, klanten, banken, medewerkers?
 • Zijn er acties die de impact kunnen verminderen?
 • Kunnen we dit ergste geval overleven? (“Je kunt alleen van de crisis leren dat je het overleeft” Jim Collins)
 • Indien nodig, maak scenario’s tussen het beste en het slechtste scenario
 • Wat gebeurt er in deze scenario’s?
 • Hoe kunnen we plannen en onze mensen voorbereiden om onder deze omstandigheden te werken?

Het kan nuttig zijn om voor elk van de scenario’s afzonderlijke mensen / teams te laten werken aan responsplannen.

Vistage Benelux heeft 3 mogelijke scenario’s uitgewerkt, waarbij in ieder scenario de technologie, de bijeenkomsten en de ondersteuningssystemen bepaald zijn om elk van deze 3 scenario’s te ondersteunen.

Sinds gisteren is Vistage overgestapt naar scenario 3 … Alle groepsbijeenkomsten, hoe groot het belang ook is, worden de komende maand niet meer face-to-face georganiseerd, maar online. Alle reizen met de auto zijn gestopt. Alle marketingactiviteiten die samenkomst van mensen vereisen, zijn minimaal 2 maanden uitgesteld. 1-op-1 meetings zullen grotendeels, zo niet allemaal, via ZOOM gedaan worden.

We behouden wel de capaciteit om terug te gaan naar de persoonlijke bijeenkomsten en we hebben hiervoor ook een plan klaarliggen, zodra een beter scenario zich laat zien. Wij kunnen schakelen van het ene scenario naar het andere. Daarnaast houden we regelmatig communicatie met medewerkers, leden, collega Vistage partners en Chairs via whats-app, e-mail, een blog en de interne berichtentools van Vistage.

Over de auteur:

René Wientjens

Na jarenlang management- en leiderschapsposities te hebben vervuld heeft René in 2017 Vistage Benelux B.V. opgericht. Als Chief Executive Officer is het zijn levensmissie om mensen met elkaar te verbinden, hen betere beslissingen te laten nemen en in actie te laten komen. Mensen omschrijven René als: inspirator, inlevend, pragmatisch, ambitieus met een goede combinatie tussen hard en zacht.

Gerelateerde inzichten & artikelen

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.