Data is het nieuwe goud

7 oktober 2022 |

CUSTOMER INTIMACY, HET VOLGENDE NIVEAU.

De tijd van noodscenario’s bedenken begint langzamerhand achter ons te liggen en, als het goed is, hebben de leiders van organisaties de strategieën bepaald om weer op te starten, dan wel verder door te gaan. Voor sommige bedrijven zal dit betekenen dat er ingezet wordt op operational excellence, anderen zullen een voorkeur hebben voor product innovation en weer anderen voor customer intimacy.

Customer intimacy zal de komende jaren een vlucht nemen, vertelde Rik Vera tijdens de afgelopen Vistage bijeenkomst op 12 juni jl. Daarbij gaan offline, online en face to face momenten steeds meer in elkaar overlopen, en dat is wat de klant verlangt. Heb jij al nagedacht over hoe je dat vorm gaat geven? En heb jij al een idee hoe jij de data die je daarbij zowel genereert als nodig hebt, gaat beheren? Sowieso welke data je wilt gaan verzamelen? En welke rol de AVG hierin gaat spelen voor jou?

Rik Vera gelooft sterk in een veranderde manier waarop bedrijven met de markt gaan ‘dansen’. Er zal meer uitwisseling van data zijn, die enerzijds voor de leverende bedrijven van belang is om de juiste producten aan de juiste klanten te kunnen leveren, en die voor klanten van belang is om steeds beter aan te kunnen geven wat zij van producten en hun leverancier verwachten.

Deze uitwisseling van informatie vraagt ook dat je goed omgaat met deze gegevens, niet alleen vanwege de AVG, maar ook vanuit beheersbaarheid en bruikbaarheid. “Data is het nieuwe goud”, volgens Rik. Het zal ertoe leiden dat organisaties, die hun data-verwerving, data-opslag en data-verwerking goed op orde hebben, een voordeel- en voorkeurspositie zullen hebben.

Dit is niet iets dat ieder bedrijf voor en op zichzelf zal implementeren. Een belangrijke rol hierin spelen de grote technologiebedrijven zoals Amazon, Apple, Microsoft en Facebook.  Zij zullen ieder een eigen omgeving om zich heen creëren (een ecosysteem), waarin data met de andere leden van dit ecosysteem gedeeld wordt, maar niet met andere ecosystemen. Dit betekent dat als je mee wilt doen met het ene ecosysteem, het inhoudt dat je niet meedoet met een ander systeem. Eindbeslissers zullen hierin keuzes moeten maken.

De manier waarop wij nu met data omgaan (denk even terug aan de tijd dat er fors geld betaald werd voor een e-mailadres) zal radicaal veranderen. Door het op andere wijze verzamelen van data middels specifieke applicaties, zal data net zo goedkoop worden als het internet nu is. Mensen die dachten dat internet niet zo’n vlucht zou nemen in 1995, zien nu dat internet een commodity geworden is. Zo zal het ook gaan gebeuren met (het verwerken van) data, waarvoor steeds krachtigere (Artificial Intelligence, AI) applicaties gemaakt worden. Deze applicaties, die nu nog een businessmodel vormen, worden in de toekomst volgens Rik Vera net zo goedkoop als het internet nu is. Geautomatiseerde data-verwerkingsprocessen zullen standaard worden.

Wellicht is het een opluchting te weten dat AI eigenlijk alleen bestaat op hele kleine deelgebieden (het kunnen winnen van een pokerwedstrijd, het optimaal inregelen van een productielijn, etc.), Dit betekent dat het de menselijke intelligentie niet snel zal kunnen evenaren, omdat het menselijke intellect op vele vlakken intelligentie kan hebben. Qua multitasking geeft de mens AI dus voorlopig nog het nakijken, maar op specifieke deelgebieden haalt het ons rap in of streeft ons al voorbij.

Over de auteur:

René Wientjens

Na jarenlang management- en leiderschapsposities te hebben vervuld heeft René in 2017 Vistage Benelux B.V. opgericht. Als Chief Executive Officer is het zijn levensmissie om mensen met elkaar te verbinden, hen betere beslissingen te laten nemen en in actie te laten komen. Mensen omschrijven René als: inspirator, inlevend, pragmatisch, ambitieus met een goede combinatie tussen hard en zacht.

Gerelateerde inzichten & artikelen

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.