Ecologische trends in 2021 waarmee bedrijven geconfronteerd worden

22 oktober 2022 |

Categories: Alle, Business operatie

Noot: dit artikel is onderdeel een serie over externe trends die van invloed zijn op kleine en middelgrote bedrijven in 2021. In deel 1 bestuderen we ecologische trends in het bedrijfsleven.

We zijn bijna aan het einde van 2020. Een studie van World Economic Forum (WEF) toont aan dat infectieziekten en weersverandering twee belangrijke risico’s zijn waarmee bedrijven geconfronteerd worden. In hun risicobeoordeling stelt het WEF dat door de gevolgen van klimaatverandering op korte termijn een ‘planetaire noodsituatie’ ontstaat.

We zagen dat in de eerste lockdown het energieverbruik met ongeveer 25% daalde en de wereldwijde CO2-uitstoot met 8% (IEA.org). Terwijl onze economieën opnieuw opstarten, nemen meer en meer bedrijven hun verantwoordelijkheid en investeren in veerkrachtige en duurzame energie-infrastructuren. Overheidsbedrijven communiceren hun CO2-emissiedoelstellingen en eisen dat hun partners in de toeleveringsketen hetzelfde doen.

Ons onvermogen om stijgende temperaturen een halt toe te roepen kan verwoestende economische gevolgen hebben. Neem als voorbeeld de bosbranden in het westen van de VS, naar verwachting zal dit een economische impact hebben van meer dan 150 miljard dollar.

Klimaatakkoord van Parijs en de wereldwijde impact van klimaatverandering

Gekozen president Biden staat voor ingrijpende hervormingen van het huidige milieubeleid en benadrukt zijn toezegging van het Klimaatakkoord van Parijs, ondertekend door 193 landen. Het doel: de opwarming van de aarde tegen 2040 te vertragen tot twee graden Celsius.

Diverse studies suggereren dat zelfs wanneer de uitstoot van broeikasgassen onmiddellijk zou worden geëlimineerd, de gemiddelde temperatuur op aarde met 0,5 graden Celsius zou stijgen. Een flinke opgave dus.

Wetenschappers wijzen ons al lang op de verwoestende gevolgen van klimaatverandering, zoals: veranderende neerslagpatronen, stijgende zeespiegels, zwaar weer en veranderingen in de koolstoflevenscyclus. Andere alarmerende veranderingen zijn: moessons, watertekort, methaanuitstoot, de snelle afkalving van grote ijskappen op Groenland en Antarctica en een langzamere CO2 opname.

Het ontstaan van zogenaamde ‘hot zones’ zou grote populaties in gevaar brengen. Hot zones zijn gebieden waar als gevolg van temperatuurverhoging een stijging van de zeespiegel plaats kan vinden. Wereldwijd zijn deze hotspots vastgesteld en een stijging van de zeespiegel van 10 tot 60 meter zou mogelijk hele steden zoals New York, Bangkok, Manilla en Rio de Janeiro kunnen wegvagen, maar ook in Europa zijn de gevolgen enorm. Er is ook grote bezorgdheid dat het verlies aan biodiversiteit allerlei onbedoelde gevolgen kan hebben. Zelfs schone lucht, voedsel en water zijn dan niet meer vanzelfsprekend. Bepaalde medicijnen zullen straks niet meer beschikbaar zijn.

Het Forum for the Future (een toonaangevende internationale non-profitorganisatie op het gebied van duurzaamheid met kantoren in Londen, New York, Singapore en Mumbai) zegt dat de grote economieën van de wereld tot 2040 de CO2-uitstoot met 5% per jaar moeten verminderen om de doelstelling van het akkoord te halen. Dit vraagt om multidisciplinaire aanpak met onder andere elektrische auto’s, netto positieve landbouw, energie-efficiëntie en een vermindering van 40% in de uitstoot van de zware industrie.

Energiebronnen

Een recent onderzoek van Amerikaanse Energy Information Administration (EIA), toont het schrille contrast aan in de kosten van het maken van elektriciteit (zie afbeelding).

Als gevolg van de pandemie was er een snelle daling van de vraag naar olie en de prijzen ervan. Steeds meer industriële bedrijven zoeken naar duurzame energiebronnen (zoals waterstof). Aardgas omvat 39% van de elektriciteitsproductiecapaciteit, maar de prijzen zijn dit jaar fors gedaald met 7%. Tegenwoordig gaat 56% van duurzaam opgewekte energie naar elektrische energie voorziening.

Ondertussen onthulde Elon Musk, tijdens het Battery Day-evenement van het bedrijf in oktober, zijn visie voor de Tesla van $25.000. Tesla is van plan om meer dan 20 miljoen autonome voertuigen per jaar te verkopen.

Het gebruik van lithium-ion batterijen zal deze eeuw naar verwachting 9x zo hoog zijn, voornamelijk aangedreven door fabrikanten van elektrische auto’s. De kosten van lithium-ion zijn tussen 2010 en 2019 met maar liefst 87% gedaald. Waarbij China momenteel beschikt over 73% van de productiecapaciteit van lithiumcellen. Tesla had de grootste batterijfabriek ter wereld in Sparks, Nevada en breidt zijn productiemogelijkheden drastisch uit om de vraag te voorzien.

Zonne-energie installaties zullen dit jaar met 33% toenemen. Verwacht wordt dat de VS tegen 2025 113 GW (gigawatt) aan nieuwe capaciteit zal toevoegen, waardoor de behoefte aan meer energieopslag zal toenemen. Dit zal in 2025 alleen maar meer worden, gezien de grootschalige nutsprojecten die lopen. Doordat steeds meer huishoudens ook kiezen voor het opwekken van zonne-energie zijn veel staten nu batterijvermogen aan het opbouwen om alle energie op te slaan. Naarmate staten overschakelen van gas naar zonne-energie krijgen ze ook meer te maken met ‘rolling blackouts’, waarbij men te maken kan krijgen met het opzettelijk niet leveren van energie om de druk op het netwerk te spreiding. Zoals afgelopen augustus gebeurde in Californië.

Mijnbouw en edele metalen

Tegenwoordig importeert de VS 80% van ‘zeldzame aardelementen’ uit China. In een uitvoerend bevel van Trump (ondertekend in oktober) werden 17 mineralen geïdentificeerd die cruciaal zijn voor de productie van raketten en munitie, hypersonische wapens en door straling geharde elektronica, evenals die welke in mobiele telefoons worden gebruikt .

Door zonne-energie en andere technologieën zal de vraag naar kobalt en andere metalen zoals aluminium en koper verder toenemen. Tesla innoveert haar batterijen onder andere door kobalt te vervangen voor silicium en zo de vraag naar kobalt te verlagen.

Het bevel van Trump brengt Biden in de problemen. Zijn kritiek op het Chinese beleid en onverantwoordelijke praktijken daar zijn in strijd met de milieueffecten van de winning van deze mineralen op eigen (Amerikaanse) bodem. Nationale veiligheidskwesties lijken hierbij de rechtvaardiging en de tijd zal leren of Biden ook daadwerkelijk tegen de Chinese beleid zal optreden en onafhankelijk zal willen zijn van China door de eigen winning van deze mineralen.

Water

Hoewel natuurrampen en pandemieën zich onverwacht aandienen, is de wereldwijde watercrisis een lange termijn probleem met aanzienlijke financiële gevolgen. Naar schatting heeft waterschaarste bedrijven wereldwijd in 2018 38 miljard dollar gekost. Verminderde waterkwaliteit kan de productie beïnvloeden, kosten verhogen en supply chains verstoren. Sectoren met een hoog waterverbruik (zoals voedselproductie, tabak, metalen en mijnbouw) nemen specifieke doelstellingen op in hun strategische plannen voor waterbeperking in 2021.

Een schatting is dat de voedselproductie tegen 2050 moet zijn verdubbeld om de wereldbevolking te kunnen voeden. Landbouw en ontbossing vertegenwoordigen 25% van het waterverbruik en de verwachting is dat de oogstopbrengsten in de komende jaren zullen dalen (deels vanwege een gebrek aan water).

Wat kunnen bedrijven doen om te helpen?

Veel bedrijven doen al aan duurzaamheid. Betrek partners om je heen om het milieu te beschermen:

  • Eis van leveranciers dat ook zij verduurzamen en vraag hoe ze dit doen. Vaak kan het verbruik verminderd worden door samenwerking tussen leveranciers en klanten.
  • Werk samen met collega’s en concurrenten om ervoor te zorgen dat de branche gedurfde stappen neemt om de impact op het milieu te verminderen. Samenwerking in hele bedrijfstakken zal het speelveld afvlakken, zodat er geen kostenvoordeel meer is ten opzichte van anderen.
  • Zoek technologieën die bijdragen aan duurzaamheid.
  • Leer werknemers hoe hun beslissingen impact hebben op het milieu.
  • Stel duidelijke doelen voor consumptie en monitor ze als KPI’s.

Over de auteur:

René Wientjens

Na jarenlang management- en leiderschapsposities te hebben vervuld heeft René in 2017 Vistage Benelux B.V. opgericht. Als Chief Executive Officer is het zijn levensmissie om mensen met elkaar te verbinden, hen betere beslissingen te laten nemen en in actie te laten komen. Mensen omschrijven René als: inspirator, inlevend, pragmatisch, ambitieus met een goede combinatie tussen hard en zacht.

Gerelateerde inzichten & artikelen

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.