Een perfect moment voor technologie

2 October 2022 |

Een bewerking van een artikel van Marc Emmer, 14 september 2020. Marc Emmer is President van Optimize Inc., een managementconsultancy organisatie, gespecialiseerd in strategische planning. Marc is 16 jaar lid van Vistage en een Vistage spreker. Hij heeft meer dan 140 bedrijven geholpen hun strategische plan vorm te geven.

Het gaat technologiebedrijven voor de wind: Tesla’s waardering is nu vier keer zo hoog als die van General Motors, Ford en Chrysler samen. Apple was het eerste bedrijf dat een marktwaarde van $ 2 miljard bereikte en aandelen van Amazon wisselen van eigenaar voor ongeveer $ 3.500 per aandeel.

In de afgelopen vijf maanden is de economie maar liefst drie jaar vooruitgesneld als het gaat om digitale transformatie, als gevolg van COVID-19. Harvard Business Review onthulde in een recent onderzoek dat 63% van de Fortune 500-CEO’s van plan zijn de technologie-uitgaven voor hun bedrijven te verhogen, zelfs al staan ze onder financiële druk.

Ook Rik Vera gaf tijdens een Vistage ledenbijeenkomst (afgelopen juni) het belang hiervan aan. MKB bedrijven dienen zich te ontwikkelen in het verzamelen en gebruiken van data met behulp van nieuwe technologieën. “Ook al ziet men hier nu nog niet de waarde van in, de technologieën data in te zetten, komen vanzelf en snel, en als je dan geen data hebt, ben je te laat”.

Dus wacht niet af en onderzoek je kansen. Onderstaande ontwikkelingen versterken de technologische verschuiving:

1. Goedkoop geld

De rente is al tijden op een laag niveau en de Amerikaanse Federale Bank heeft aangegeven dat dit de komende jaren zo blijft. Dit betekent dat geld goedkoop beschikbaar is. Eerder hadden profitorganisaties moeilijk toegang tot goedkoop geld, maar dankzij de maatregelen van de overheid om werknemers aan het werk te houden, hebben banken voldoende liquiditeit. Naarmate de economie stabiliseert, zullen banken meer bereid zijn om risico’s te nemen.

Bedrijven zullen daarom niet alleen herfinancieren, maar ook nieuwe schulden aangaan voor acquisities, onroerend goed en met name voor technologie. De Merger & Acquisition trend, die voor COVID 19 al gestart was, waarin niet technologiebedrijven technologiebedrijven kopen en vice versa, zal zich zeker voortzetten.

2. De scheve balans tussen kosten van arbeid en kapitaal

Vóór COVID-19 stegen de arbeidskosten gestaag (de lonen stegen met 3% in 2019). Bedrijven betaalden hogere lonen, zorgkosten en komen tegemoet aan arbeidsvoorwaarden eisen. Zelfs scholen zorgden voor huisvesting van leraren in Rotterdam en Amsterdam.

De huidige stimuleringsmaatregelen van de overheid houden de kapitaalkosten laag terwijl de arbeidskosten nog hoog zijn. Dat zorgt voor een prikkel om te automatiseren in plaats van mensen aan te nemen.

3. Integratie van tools die als doel hebben om mensen te laten samenwerken

Tools zoals Slack en Zoom gaan als een speer. De strijd om deze apps onder één paraplu te bundelen is begonnen. Microsoft Office bundelt Teams, Skype en Power BI in één pakket. Binnenkort zal hun concurrentie hetzelfde moeten doen.

In de nabije toekomst zullen al onze systemen op één gemeenschappelijk platform staan en beheren we niet langer losstaande tools. Binnen Vistage beheren we klantinformatie in een CRM systeem die gemakkelijk kan worden geïmporteerd in ons ledenbeheersysteem nadat een eindbeslisser lid is geworden van Vistage. De dagen van aaneengeregen, ongelijksoortige systemen zijn voorbij.

Met deze integratie zal het aantal kenniswerkers dat nodig is om repetitieve taken uit te voeren, afnemen. De niet repetitieve taken zullen in een mix van thuiswerken en op kantoor werken uitgevoerd worden, waardoor investeringen in het digitaliseren van werkplekken, welke ergonomisch verantwoord zijn, noodzakelijk zijn. Investeringen in web-/cloud-based systemen die dit op afstand werken mogelijk maken, hangen hier vanzelfsprekend mee samen.

4. Kunstmatige intelligentie en machine learning

Machine learning (net iets minder geavanceerd dan artificial intelligence) ontwikkelt zich in een razend tempo. Het lijkt wel een film waarin Tom Cruise speelt. De technologieën van vandaag reageren niet alleen meer op jouw activiteiten, ze anticiperen ook op wat jij in de toekomst gaat doen.

De op hol geslagen aandelenmarkt zal alleen maar leiden tot verdere investeringen door overheidsbedrijven in dit soort dure technologieën. Goedkoop kapitaal (zie punt 1) zal de investeringen in bots en vergelijkbare technologieën die arbeid vervangen vergroten.

Een belangrijk inzicht voor het MKB is dat de voordelen van grotere bedrijven (denk hierbij aan Google, Amazon, Apple, Facebook en Microsoft) alleen maar toenemen in een periode van snelle technologische adoptie. Grote technologiebedrijven kopen favoriete technologieën op en vormen “Ecosystemen”, zoals Rik Vera ze noemt. Kleinere concurrenten zullen moeten samenwerken met partners of zorgen dat zij door een betrouwbare partij worden overgenomen die hen in de kudde van één van de ecosystemen brengt.

Zorg er dus voor dat je als eindbeslisser van een MKB organisatie een netwerk om je heen verzamelt waardoor je de druk van grotere bedrijven kunt weerstaan, of dat je je aansluit bij één van ecosystemen, waardoor je verzekerd bent van toegang tot data en de nieuwste technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie en machine learning.

5. Robotica

Een van de opkomende sectoren van Wall Street is robotica in de gezondheidszorg. Gezien de realiteit van de pandemie voeren robots nu al zeer technische operaties uit. Vanuit het principe van machine learning zal de techniek beslissen welke operaties worden gepland, die door robots zullen worden uitgevoerd.

Het uitvoeren van technische, hoogwaardige taken is misschien het eerste schaap dat over de dam is, maar uiteindelijk zal de economie ook ervoor zorgen dat automatisering ook voor meer alledaagse taken ingezet gaat worden: het is immers veel goedkoper dan arbeid. Contactloze betalingssystemen en zelfscankassa’s in winkels vervangen kassamedewerkers nu al in rap tempo en de invoer van QR-codes in restaurants zal de noodzaak voor bedienend personeel verminderen.

We verwachten dat de arbeidskosten als percentage van de omzet de komende jaren in veel bedrijfstakken zullen dalen.

6. Werving van personeel

Ironisch genoeg zullen mensen worden vervangen door machines omdat we bereid zijn machines te accepteren. We hebben gewoon geen keus, zolang de economie de drijvende kracht is in de wereld. Elke professional die niet technisch onderlegd is, zal het moeilijk hebben een baan te vinden.

Organisaties zullen doorgaan met het aannemen van jongere mensen die zich beter kunnen aanpassen in deze wereld van snelle technologie-acceptatie. Tenslotte moet iemand de techniek besturen.

Over de auteur:

René Wientjens

Na jarenlang management- en leiderschapsposities te hebben vervuld heeft René in 2017 Vistage Benelux B.V. opgericht. Als Chief Executive Officer is het zijn levensmissie om mensen met elkaar te verbinden, hen betere beslissingen te laten nemen en in actie te laten komen. Mensen omschrijven René als: inspirator, inlevend, pragmatisch, ambitieus met een goede combinatie tussen hard en zacht.

Gerelateerde inzichten & artikelen

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.