Het beheren van personeelsverloop: Het optimaliseren van werknemersbehoud [Nieuw rapport]

12 June 2023 |

Sinds de pandemie bewegen werknemers zich snel door de arbeidsmarkt. Het percentage van personeel dat ontslag neemt blijft ruim boven het niveau van vóór de pandemie, waarbij het aantal openstaande vacatures steeds groter wordt dan het aantal werkzoekenden.

Werknemers hebben opties, dus CEO’s moeten weten hoe ze hun toptalent kunnen behouden. De snelheid waarmee we mensen aannemen is wellicht vertraagd, maar dit is slechts tijdelijk. Zodra de volgende periode van groei start, zal de hectiek weer terugkeren.

De Q1 2023 Vistage CEO VertrouwensIndex verzamelde input van 1.405 CEO’s en belangrijke leidinggevenden van kleine en middelgrote bedrijven. In het onderzoek hebben we de belangrijkste verbeteringen vastgelegd die ze hebben aangebracht om het behoud van werknemers te vergroten:

●  82% geeft aan het basissalaris te verhogen en 6% is dat nog van plan
●  53% geeft aan te werken aan de ontwikkeling van hun leiders en 30% is dat nog van plan
●  57% geeft aan de bedrijfscultuur te verbeteren en 20% is dat nog van plan
●  47% geeft aan te werken aan de ontwikkeling van hun personeel en 29% is dat nog van plan

Het meest recente rapport van onze collega’s van Vistage US, Het beheren van personeelsverloop: Het optimaliseren van werknemersbehoud, is ontworpen om CEO’s te ondersteunen bij het aanpakken van het cruciale probleem van personeelsbehoud. Het rapport richt zich op vier adviezen die je helpen om jouw toptalent te behouden, aangevuld met deskundige inzichten van opinieleiders in de Vistage-gemeenschap.

  1. Zorg voor concurrerend salaris
  2. Investeer in de ontwikkeling van je personeel
  3. Definieer, ontwerp en versterk je cultuur
  4. Betrokkenheid begrijpen en stimuleren

Hoewel het tekort aan talent nog steeds 49% van MKB-bedrijven belemmert om op volle capaciteit te functioneren, is dit een verbetering ten opzichte van 72% een jaar geleden. Terwijl CEO’s zich een weg banen door de aanstaande recessie en plannen maken voor de volgende groeicyclus, zal het behoud van werknemers de basis zijn voor langetermijn, winstgevende groei. Stabiliteit is een kenmerk van een hoogwaardig personeelsbestand, een die in staat is om op te schalen om te voldoen aan piekvraag, terwijl de cultuur in stand wordt gehouden door veranderende bedrijfscycli.

Lees hier het volledige rapport: Managing Workforce Velocity

Over de auteur:

René Wientjens

Na jarenlang management- en leiderschapsposities te hebben vervuld heeft René in 2017 Vistage Benelux B.V. opgericht. Als Chief Executive Officer is het zijn levensmissie om mensen met elkaar te verbinden, hen betere beslissingen te laten nemen en in actie te laten komen. Mensen omschrijven René als: inspirator, inlevend, pragmatisch, ambitieus met een goede combinatie tussen hard en zacht.

Gerelateerde inzichten & artikelen

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.