Impactvolle sociale trends voor het bedrijfsleven in 2020 en daarna

6 november 2022 |

Categories: Alle, Business operatie

CEO’s in het MKB moeten de vinger aan de pols houden wat betreft de belangrijkste trends die het komende jaar en in het nieuwe decennium van invloed gaan zijn op het bedrijfsleven.

Van artificiële intelligentie tot klimaatverandering en van streamingdiensten tot 5G; ze gaan allemaal impact hebben op de manier waarop zaken worden gedaan en hoe inkomsten worden gegenereerd. De leiders die goed op de hoogte blijven van de belangrijkste trends en deze meenemen in het bepalen van hun strategie zijn de leiders die hun bedrijven laten groeien in 2020 en daarna. Dit artikel gaat over de belangrijkste sociale trends uit een vijfdelige serie waarin de sociale, ecologische, technologische, economische en politieke trends verder worden uitgediept.

1. Thuiswerken en social distancing

Het is al bijna een gewoonte en geen trend meer: we werken meer vanuit huis dan ooit. Dit zal na de lockdown ongetwijfeld ook zo bliiven en het is dus van belang dat je als eindbeslisser hier rekening mee houdt en zorgt dat jouw organisatie hierop voorbereid is. Er zal een combinatie van online en face-to-face vergaderen ontstaan.

Houd rekening met het feit dat mensen zich verbonden willen voelen met de organisatie waarvoor ze werken en stem hier je bedrijf op af: zorg dat er mogelijkheden zijn waarop medewerkers elkaar kunnen zien, horen en ruiken.

Het anders met elkaar omgaan als collega’s is iets wat we moeten leren. We zijn gewend om elkaar ’s ochtends de hand te schudden en we hebben nog geen nieuwe afspraken gemaakt voor de nieuwe manier van sociale interactie. Dit zal de komende tijd vorm krijgen en dus is het zinvol na te denken over hoe je dit vorm gaat geven en over hoe je dit na gaat leven in jouw organisatie.

Hetzelfde geldt voor contact met klanten: ook dit zal veranderen, enerzijds doordat er meer online communicatie plaatsvindt, anderzijds doordat wanneer er face-to-face contact is, er andere omgangsvormen gelden. Hoe duidelijker je bent naar je klanten en leveranciers, hoe effectiever de relatie zich zal ontwikkelen.

2. Steeds kleinere beroepsbevolking

De vergrijzing van Nederland kent twee belangrijke oorzaken: steeds kleinere gezinnen en mensen leven langer. Een Nederlandse vrouw krijgt tegenwoordig gemiddeld 1,7 kind en dit getal is al enkele decennia stabiel. In de EU is het cijfer 1,5 kind per vrouw en wereldwijd 2,5. Voor Nederland en Europa betekent dit dat de bevolking snel veroudert. In het komende millennium zullen er in Nederland voor het eerst meer 65-plussers zijn dan kinderen en jongeren van 0-20 jaar oud. Daarnaast is de levensverwachting de laatste 70 jaar met 10 jaar toegenomen van 71 naar 81 jaar voor mannen en vrouwen gemiddeld. Wat betekent de demografische ontwikkeling voor jouw product of dienst?

3. Generatie Z

Een concrete definitie van deze generatie bestaat niet, maar de algemene beschrijving is dat het wordt gedefinieerd als zij geboren zijn tussen 1995 en 2010 en volledig zijn opgegroeid in de digitale wereld, globaal georiënteerd zijn en vaak voor zekerheid kiezen. Zij hebben als eerste generatie niet het toekomstbeeld dat het meer wordt, maar dat  het anders wordt. Ze vormen 40% van de grotere wereldmarkten. Ze zijn te typeren als wereldverbeteraars en hebben een hele korte aandacht span van 8 seconden. Internet is voor hen de normaalste zaak van de wereld; het zijn echte “digital natives”. Ze zijn volledig virtueel en denken goed na over waar ze hun geld aan besteden. De generatie Z maakt zich zorgen, zo blijkt ook uit de klimaatprotesten door jongeren. Het komende decennium vormt de generatie Z de aanwas op de arbeidsmarkt en zullen zij ook een steeds grotere afzetmarkt vertegenwoordigen. Zij zullen bij het kiezen van een werkomgeving hun “virtualiteit” en zorgen over de wereld meenemen en organisaties zoeken/oprichten die zich hiermee bezighouden. Goed om over na te denken.

4. De woningmarkt

De vergrijzing slaat dan wel toe, maar het aantal huishoudens neemt tegelijkertijd ook sterk toe (in 2019 voor het eerst boven de 8 miljoen in Nederland). Mede daarom staat de huizenmarkt onder druk (in 2019 een terkort van 300.000 woningen). Vooral in de Randstad is en blijft de situatie nijpend,[1] zoals ook blijkt uit onderstaande overzicht.

De verwachting is dat de woningprijzen ook in 2020 verder zullen stijgen met ongeveer 5%. Nieuwbouw staat onder druk door tekort aan locaties en personeel. Ook de “PFAS-problematiek” is een remmende factor. Door blijvende krapte en de lage rentestand zullen de prijzen verder opgedreven worden.

5. Streamingdiensten, spraakbesturingssystemen en social media

Streamingdiensten (Netflix, Amazon, Spotify, Apple) krijgen steeds meer invloed op het sociale leven. Vooral jongeren gebruiken nu al geen voorgeprogrammeerde of gedrukte media meer. In 2020 zal deze trend zich versneld voortzetten; mede door de recente komst van nieuwe aanbieders zoals Disney+.

Google Assistant en Amazon Alexa gaan een centrale plaats in veel huishoudens innemen. Het sociale leven wordt steeds meer digitaal ingevuld. Snapchat, Instagram en Facebook; wie had er 10 jaar geleden van gehoord? Ook de komende 10 jaar zullen de ontwikkelingen snel gaan en is het zaak op de hoogte te blijven en te bepalen hoe social media gebruikt kunnen worden in onder andere het werven van personeel en het opbouwen en onderhouden van het bedrijfsimago.

6. Solidarisme

Door de huidige situatie is er wereldwijd, dus niet alleen in Nederland, een nieuwe maatschappelijke stroming waar te nemen. Deze stroming, waarvan de specifieke kenmerken nog niet helder gedefinieerd zijn, kenmerkt zich door een verlangen van mensen meer voor elkaar over te hebben en niet alleen voor zichzelf te gaan. Mensen zijn nu solidair met elkaar en er wordt veel gesproken over het nieuwe normaal. Er is een sterk verlangen naar dit nieuwe normaal, waarin solidariteit een belangrijk facet is en waarin mensen wereldwijd een stapje terug doen als het gaat om consumeren en concurreren en waar winst niet als belangrijkste drijfveer wordt gezien. Andere drijvers doen dan hun intrede. Vandaar de term Solidarisme. In een aparte vlog en artikel wordt hierop teruggekomen.

Tot slot

In dit artikel zijn kort een aantal trends belicht die invloed hebben op het sociale leven in Nederland in 2020 en daarna. Natuurlijk is er veel meer over te vertellen.  Voor ondernemers is het belangrijk om na te denken over wat de invloed van de diverse trends kan zijn op hun businessmodel. Bij Vistage doen we dat iedere maand: ook weer in 2020. Interesse? Neem dan contact met ons op: office@vistage.nl

[1] Bron: www.rabobank.nl

Over de auteur:

René Wientjens

Na jarenlang management- en leiderschapsposities te hebben vervuld heeft René in 2017 Vistage Benelux B.V. opgericht. Als Chief Executive Officer is het zijn levensmissie om mensen met elkaar te verbinden, hen betere beslissingen te laten nemen en in actie te laten komen. Mensen omschrijven René als: inspirator, inlevend, pragmatisch, ambitieus met een goede combinatie tussen hard en zacht.

Gerelateerde inzichten & artikelen

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.