Ontwikkel jezelf op deze 5 aspecten van leiderschapsontwikkeling

21 januari 2023 |

Een leidinggevende moet altijd bewust bezig zijn met het ontdekken van zijn of haar blinde vlekken en zich focussen op gebieden voor leiderschapsontwikkeling, persoonlijke en professionele groei. Er zijn altijd onontgonnen gebieden in kennis, zelfbewustzijn en het ontmoeten van nieuwe mensen.

De ellende is dat veel CEO’s al lang voordat ze met pensioen gaan, het gevoel hebben dat hun ontwikkelingstraject is voltooid. Volgens John Dame, Vistage Chair en eigenaar van Dame Leadership, zullen dit soort leiders niet lang standhouden. Zijn visie: iemand die denkt dat hij alles weet, die niets wil doen om zich te ontwikkelen, krijgt problemen op de lange termijn.

CEO’s die stoppen met zelfontwikkeling zullen op den duur het contact met de gemeenschap verliezen, omdat nieuwe generaties vaak anders over werk denken. Erger nog, ze verliezen het contact met veranderingen op de markt en in de wereld. Er zullen altijd nieuwe ideeën komen over oude onderwerpen. En nieuwe ideeën vragen om ontwikkeling.

Sta maar eens stil bij hoe leiders twee jaar geleden over cyberbeveiligingen werken op afstand dachten. En kijk eens hoe ze nu over deze onderwerpen denken. Een steeds veranderende wereld vraagt ​​om een ​​steeds evoluerende leider. Dus mis deze 5 factoren niet van leiderschapsontwikkeling niet!

1. Plan de ontwikkeling van jouw medewerkers

Veel CEO’s hebben een langetermijnvisie maar zien daarbij teamontwikkeling en de ontwikkeling van hun medewerkers over het hoofd, zegt Dame. Dit is een grote fout: zonder mensen is een bedrijf gewoon een idee. Dame is voorstander van een ontwikkelprogramma voor medewerkers, dat hen helpt te bepalen waar het bedrijf naartoe gaat. Onderzoek toont aan dat medewerkers veel meer waardering halen uit training, opleiding en persoonlijke ontwikkeling dan een bonus.

“Gaat een CEO niet op zoek naar manieren om zijn mensen te helpen innoveren, betere leiders te worden en vooruit te komen, dan heeft dat grote impact op de cultuur. Mensen – tegenwoordig zelfs meer dan ooit tevoren – hebben de keuze waar ze gaan werken”, vertelt Dame gemotiveerd.

Medewerkers lopen te vaak vast in rollen die hen niet passen en dit komt meestal door een gebrek aan leiderschapsontwikkeling vanuit de leiding. De bus metafoor van Jim Collins, auteur van “Good to Great”, laat duidelijk zien hoe belangrijk het is om de juiste mensen op de juiste plaats te hebben.

Een heel belangrijk punt in de hedendaagse wereld, volgens Collins. Waarom? Als de wereld onvoorspelbaar is, de wereld continu verandert en aanpassingen nodig heeft, dan kun je het WAT niet voorspellen. Dus je belangrijkste asset zijn je mensen, de WIE: zij bepalen waar de bus heen moet rijden.

2. Voortdurend leren

Veel leidinggevenden sluiten zich aan bij netwerkclubs of volgen eenmalig een   educatief evenement. Daar is niks mis mee, maar het eindigt vaak met leiders in echokamers die oppervlakkige kennis over belangrijke onderwerpen delen, volgens Dame.

Prikkel jezelf als leider om meer te leren. Breng jezelf in ongemakkelijke leeromgevingen, waar je wordt uitgedaagd, getest en het mogelijk het bij het verkeerde eind kunt hebben. Ga naar evenementen en sluit je aan bij groepen die je positief kritische vragen durven te stellen over je gedachten, je denken en je toekomstige acties. Dat is het devies van Dame.

3. Kwetsbaar zijn

Als ontwikkeling een inherent ongemakkelijk pad is, betekent dit dat leiders soms hun kwetsbaarheid moeten voelen én tonen.

Veel machtige mensen beschouwen kwetsbaarheid als een zwakte, volgens Dame, maar juist die kwetsbaarheid kan een sterkte zijn. Kwetsbaar zijn betekent dat een leider luistert, bereid is van gedachten te veranderen en open staat voor feedback.

Zonder kwetsbaarheid zullen leiders het moeilijk hebben om zich te ontwikkelen. “Als je denkt dat je er al bent en alles weet, dan kom je jezelf nog zeker tegen”, stelt Dame.

4. Omgaan met mensen die anders zijn dan jijzelf

De helft van de CEO’s waarmee Dame werkt, zijn introverte mensen, iets wat mensen vaak verrast. Hij zoekt bewust naar dit type CEO’s, omdat Dame wil werken met mensen met verschillende achtergronden, leeftijdsgroepen en persoonlijkheidstypes.

CEO’s zijn geneigd kopieën van zichzelf te zoeken. Maar juist mensen met andere ervaringen bieden zeer waardevolle perspectieven. Elk verschil brengt weer iets nieuws. Luister naar ervaringen of feedback van anderen en je krijgt inzichten die je misschien nog nooit eerder hebt gehad.

Unieke inzichten ook tussen verschillende generaties zijn belangrijk. Jongere medewerkers – de toekomstige leiders van elk bedrijf – willen doorgaans een grotere stem op het werk, meer samenwerking en meer inspraak. Voor jou als CEO de taak om deze mensen te begrijpen, ervoor open te staan om ervan te groeien.

5. Het hebben van een vertrouwde peergroep

Het hebben van een peergroep versnelt de weg naar groei en zelfbewustzijn.

“Natuurlijk kunnen leidinggevenden die zich niet aansluiten bij peergroups, goede CEO’s zijn. Maar ik heb de ervaring dat ze niet zoveel zullen groeien – en ook niet zo effectief zullen zijn – als degenen die dat wel doen”, zegt Dame.

Leidinggevenden in peergroups zijn over het algemeen ruimdenkender, luisteren beter en zijn bereid om verantwoordelijk gehouden te worden. Dit zijn allemaal kenmerken van de ontwikkelingsreis. Geniet van de mening en gedachten van anderen, een essentiële eigenschap van succesvolle CEO’s.

De beste leidinggevenden gaan deze 5 gebieden niet uit de weg, ze nemen ze mee in hun denken en doen. Het is meer een toepassingsgericht proces dan een intellectueel proces, is de mening van Dame. Dus doe nieuwe ervaringen op, pas ze toe en maak het verschil.

Over de auteur:

René Wientjens

Na jarenlang management- en leiderschapsposities te hebben vervuld heeft René in 2017 Vistage Benelux B.V. opgericht. Als Chief Executive Officer is het zijn levensmissie om mensen met elkaar te verbinden, hen betere beslissingen te laten nemen en in actie te laten komen. Mensen omschrijven René als: inspirator, inlevend, pragmatisch, ambitieus met een goede combinatie tussen hard en zacht.

Gerelateerde inzichten & artikelen

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.