Vertrouwensindex Q2 Resultaten: Bedrijven gaan een uitdagend jaar tegemoet

18 July 2022 |

Categories: Alle, Business operatie

Elk kwartaal verzamelt de tak in het VK gegevens van de best presterende CEO’s en leidinggevenden in meer dan 200 MKB-bedrijven om de Vistage Confidence Index te vormen. Deze cijfers worden grotendeels gevormd door internationale crises en zijn dus ook voor de Nederlandse tak interessant om te analyseren. We zijn verheugd om de bevindingen van dit kwartaal te presenteren.

De vertrouwensindex is een barometer van hoe deze individuen de huidige toestand van de economie zien, evenals hun zakelijke vooruitzichten en winstgevendheid. Het is een geweldige manier voor gelijkgestemde bedrijven om inzicht te krijgen in de gedachten van hun collega’s.

De bevindingen van het rapport zijn nu klaar om te delen – en de resultaten van dit kwartaal geven een beeld dat erg lijkt op dat van het vorige. Prijzen blijven stijgen, retentiepercentages nemen in steeds sneller tempo af en leiders worden steeds pessimistischer over het huidige economische landschap.

Zie het volledige rapport hier.

Algehele vertrouwen

Het mag geen verrassing zijn dat het vertrouwen dit kwartaal een serieuze deuk heeft opgelopen.

De vertrouwensindex bevindt zich momenteel op 77 punten – een daling van 22% ten opzichte van het voorgaande kwartaal en maar liefst 45% daling ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar.

Veel factoren dragen bij aan dit enorme verlies aan vertrouwen. Lees verder om meer te weten te komen over de belangrijkste drijfveren hiervoor.

Pessimisme rond Huidige en Toekomstige Economische Omstandigheden

Over het algemeen bleek uit ons rapport dat kleine en middelgrote bedrijven niet alleen pessimistisch zijn over de huidige economische situatie, maar ook verwachten dat de zaken de komende 12 maanden erger zullen worden.

Maar liefst 69% van de MKB-leiders is van mening dat de economische omstandigheden het afgelopen jaar aanzienlijk zijn verslechterd (30% meer dan vorig kwartaal) – vergeleken met slechts 10% die van mening is dat de omstandigheden zijn verbeterd (28%).

Bovendien verwachten deze leiders geen verbetering van de omstandigheden. Een significante 72% denkt dat de omstandigheden de komende 12 maanden zullen verslechteren – met slechts een kleine 5% die gelooft dat ze beter zullen worden.

De Crisis van Levenskosten Eist zijn Tol

De crisis in de kosten van levensonderhoud eist zeker zijn tol van zowel huishoudens als bedrijven in het hele VK.

En aangezien het Office of National Statistics meldt dat de jaarlijkse consumentenprijsinflatie in juni 9,1% heeft bereikt, is het gemakkelijk te begrijpen waarom.

Als gevolg hiervan verwachten bedrijfsleiders dat de kosten de komende 12 maanden zullen stijgen, waarbij 40% een stijging verwacht van de totale uitgaven voor vaste investeringen van hun bedrijf – slechts 1% meer dan vorig kwartaal.

Deze stijgende kosten kunnen worden toegeschreven aan verschillende factoren:

●  Verhoogde lonen en vergoedingen (86%)
●  Verhoogde energieprijzen (77%)
●  Verhoogde prijzen van leveranciers (70%)
●  Hogere kosten voor grondstoffen en andere inputs (60%)
●  Verandering van koopgedrag (45%)

Vanwege stijgende kosten voor bedrijven verwacht 76% van de leiders ook dat ze de prijzen van hun producten of diensten in de nabije toekomst moeten verhogen om bij te blijven.

Sales en Winstgevendheid

Maar het is niet allemaal slecht nieuws. Ondanks stijgende kosten – zowel voor bedrijven als voor consumenten – gelooft meer dan de helft (53%) van de leiders dat de verkoopopbrengsten van hun bedrijf binnen de komende 12 maanden zullen stijgen, vergeleken met 13% die denkt dat ze zullen dalen.

Meningen over winstgevendheid variëren daarentegen. Het komende jaar verwacht ongeveer een derde (34%) van de leiders dat de winstgevendheid van hun bedrijf zal verbeteren, nog een derde (35%) verwacht dat deze hetzelfde zal blijven en het laatste derde (31%) verwacht dat deze zal verslechteren.

Vergelijk dit met de resultaten van vorig kwartaal – waar 64% van de leiders een stijging van de omzet en 39% een verbetering van de winstgevendheid verwachtte – kunnen we zien dat bedrijven het vertrouwen in hun financiële prestaties verliezen.

De Strijd om Talent

Uit het rapport bleek dat 57% van het MKB het personeelsbestand de afgelopen 12 maanden heeft uitgebreid – en 47% is van plan om dat in het komende jaar verder uit te breiden.

Interessant genoeg is dit cijfer 17% lager dan vorig kwartaal, maar het betekent nog steeds dat meer dan de helft van de bedrijven op zoek is naar nieuw talent.

Maar in een economie waar werving moeilijker is dan ooit, voelen twee op de drie bedrijven de druk van het tekort aan arbeidskrachten.

Een aanzienlijke 67% van de leiders zegt ook dat uitdagingen bij het aannemen van nieuw talent rechtstreeks van invloed zijn op het vermogen van hun bedrijf om op volle capaciteit te werken.

Vistage-leden zijn sneller dan de concurrentie – profiteer van de inzichten en wijsheid van ervaren bedrijfsleiders. Lees hier meer.

De Toekomst van de Werkplaats

Dus, hoe denken leiders over de toekomst van de werkplek?

Uit het onderzoek bleek dat slechts een kwart van de bedrijven na het hoogtepunt van de pandemie weer volledig op locatie is teruggekeerd, waarbij 67% van de leiders een hybride werkmodel aantrekkelijker vindt.

Toch is een aanzienlijke 76% niet van plan om de vierdaagse werkweek, die aan populariteit wint in de media, over te nemen.

Hoewel dit werkschema werknemers veel meer flexibiliteit biedt, zijn leiders zich ervan bewust dat die grotere flexibiliteit ook verschillende uitdagingen met zich meebrengt. Deze omvatten:

●  Samenwerking (65%)
●  Cultuur (58%)
●  Communicatie (56%)

Een Blik Vooruit

Hoewel de bevindingen van deze rapporten een somberder beeld schetsen dan voorgaande jaren, blijven leiders en hun bedrijven veerkrachtig.

Zoals Geoff Lawrence, Managing Director van Vistage UK, opmerkt:

“Terwijl het economisch vertrouwen blijft afnemen, blijven Britse en Ierse kleine en middelgrote bedrijven veerkrachtiger dan ooit te midden van recordhoge inflatiecijfers en tekorten aan arbeidskrachten. We zien dat veel bedrijfseigenaren specifieke ondersteuning nodig hebben bij het doorstaan van de huidige storm en kijken naar groei- en schaalbaarheid plannen.”

Het volgende kwartaal zal ongetwijfeld uitdagingen met zich meebrengen. Maar leiders die klaar zijn om met veerkracht en vastberadenheid te werk te gaan, zullen er sterker dan ooit uitkomen.

Klaar om te slagen op een hoger niveau? Een Vistage-lidmaatschap helpt je je bedrijf te laten groeien ondanks je grootste uitdagingen. 

Over de auteur:

René Wientjens

Na jarenlang management- en leiderschapsposities te hebben vervuld heeft René in 2017 Vistage Benelux B.V. opgericht. Als Chief Executive Officer is het zijn levensmissie om mensen met elkaar te verbinden, hen betere beslissingen te laten nemen en in actie te laten komen. Mensen omschrijven René als: inspirator, inlevend, pragmatisch, ambitieus met een goede combinatie tussen hard en zacht.

Gerelateerde inzichten & artikelen

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.