Vier manieren waarop CEO’s kunnen groeien in een trage economie

2 February 2024 |

Nu we de eerste weken van 2024 zijn ingaan, wordt één ding duidelijk: We moeten ons begrip van het economische landschap herzien.

Na jaren van hoge inflatie en historisch lage rentetarieven, zijn we beland op een hoger basisniveau. De verkoopcycli zijn verlengd. De arbeidsmarkt – hoewel veerkrachtig – is afgekoeld.

Op dit moment deelt de zakelijke gemeenschap grotendeels het sentiment dat deze periode van traagheid zal aanhouden. We staan nog niet aan de oprit naar de volgende groeicyclus.

In dit trage economische landschap is een van de meest voorkomende hindernissen voor leiders het vinden van groei.

Hieronder volgen vier manieren waarop CEO’s kansen kunnen ontdekken die hun bedrijf vooruit kunnen helpen, ondanks de overkoepelende trage, laaggroeiende economie.

Klanten

Het is cruciaal om te onthouden dat klanten ook de ontwrichtende effecten van verhoogde inflatie en rentetarieven hebben ervaren. Hun koopgedrag heeft moeten verschuiven als gevolg van de stijgende kosten van het zakendoen.

Leiders moeten hun marketingboodschappen, outreach-strategie en doelstellingen opnieuw afstemmen om het beste aan te sluiten bij de evoluerende behoeften van klanten. Er zijn geen statische oplossingen – met name op het gebied van marketing, verkoop en klantbeleving.

Om groei te vinden, moeten leiders zich concentreren op klanten en blijven aanpassen om hen tegemoet te komen, en waar ze naartoe willen. Klanten dichtbij houden moet altijd op de voorgrond van de strategie staan, al helemaal in een vertragende economie.

Overnames

Alle bedrijven worden geconfronteerd met dezelfde tegenwind in deze economische omgeving.

Daarom biedt deze periode een unieke kans om ofwel: 1) het beste talent van een concurrent in te huren, 2) klanten van een concurrent over te nemen, of 3) een concurrent in zijn geheel over te nemen.

Bedrijven zijn mogelijk meer bereid om een deal te sluiten vanwege de uitgebreide uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd – inclusief moeilijkheden om kapitaal te verhogen in de huidige markt.

Talent

Hoewel de intensiteit van de talentenoorlogen van 2021 is afgenomen, blijft het belang van werknemersbetrokkenheid en de voortdurende push-en-pull tussen hoe mensen willen werken en hoe organisaties willen opereren de arbeidsmarkt voor onbepaalde tijd verstoren.

Volgens nieuwe Vistage-gegevens is bijna de helft (48%) van de MKB CEO’s van plan om in het komende jaar het aantal medewerkers te verhogen, wat aanzienlijk lager is dan tijdens de bloeiende arbeidsmarkt van 2021-2022. Echter, de werkloosheid blijft onder de 4%. Van de organisaties die hebben bezuinigd, hebben er weinig bezuinigd op investeringen in personeel, zoals ontwikkeling, training, voordelen of compensatie.

Hoewel werknemers misschien niet zoveel macht hebben als tijdens het hoogtepunt van The Great Resignation, blijven hun eisen voor flexibiliteit van belang, deels omdat leiders sinds die tijd beseffen hoe belangrijk het is om een goed team te hebben.

Vandaag de dag zijn vooruitstrevende CEO’s nog steeds gericht op het vertragen van de personeelswisseling en het verhogen van het behoud, ervoor zorgend dat hun teams klaarstaan wanneer de groeicyclus onvermijdelijk weer aantrekt. Over de hele linie zullen retentiestrategieën blijven dienen als een cruciale rol in het stimuleren van groei.

Kosten

De lonen zijn hoog, klanten bereiken hun limiet met kostenstijgingen en kapitaal is duur. Als gevolg hiervan zijn we in een omgeving beland waarin CEO’s de traditionele tools voor kostenbeheer inzetten. Vistage-onderzoek toont aan dat CEO’s kapitaaluitgaven uitstellen, nieuwe prijzen met leveranciers onderhandelen en onrendabele producten en diensten beëindigen.

Hoewel de groei uiteindelijk zal aantrekken, kunnen we verwachten dat we in 2024 in deze trage, maar stabiele economie blijven. CEO’s die zich aanpassen aan het nieuwe “normaal” en deze tijd gebruiken om zich te concentreren op het uitvoeren van de basisprincipes – klanten, overnames, talent en kosten – zullen zichzelf uniek positioneren om naar voren te komen en groei te vinden.

Over de auteur:

Harm Mannak

Na jarenlang als CEO, Toezichthouder en DGA actief te zijn geweest is Harm sinds 2022 Chair bij Vistage en sinds 2023 mede-eigenaar van Vistage Benelux B.V, waar hij nu ook Co CEO is. Hij laat zich leiden door Benjamin Franklin’s uitspraak “If you finished changing, you’re finished”. Het creëren van perspectief en draagvlak voor de weg voorwaarts en teams daarin meenemen is kenmerkend voor zijn aanpak. .

Gerelateerde inzichten & artikelen

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.