Vier redenen waarom een CEO-netwerk cruciaal is voor succes

Het gezegde “You are the sum of your closest friends” is bijzonder toepasselijk voor CEO’s.

Bij Vistage hebben we jaren aan ervaring en het voorrecht om honderden CEO’s te ontmoeten en van hen te leren.

Een van de grootste voorspellers van het succes van een CEO is hun netwerk: De mensen met wie CEO’s zich omringen, maken een wezenlijk verschil in hoe goed ze reageren op uitdagingen en hoe waarschijnlijk het is dat ze succes zullen hebben.

Sommige CEO’s beschouwen netwerken misschien als een getallenspel. Echter, de beste CEO’s weten dat het bij netwerken niet gaat om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Ze richten zich op het doelbewust creëren van een groep vertrouwde adviseurs en een sterk ondersteuningssysteem waarop ze kunnen terugvallen in tijden van uitdagingen, kansen, triomfen en nederlagen.

In mijn eigen carrière heb ik gevonden dat mijn netwerk mij in staat heeft gesteld om succes niet alleen te zien als een middel tot een financieel doel.

Door mezelf te omringen met leiders van hoge integriteit uit diverse industrieën, heb ik geleerd dat de meest effectieve CEO’s zich richten op het elke dag betere leiders te worden. Het netwerk van een CEO moet bestaan uit mensen die hen inspireren en uitdagen om verandering te omarmen en anders te denken.

Hieronder volgen vier redenen waarom het hebben van een sterk netwerk cruciaal is voor het succes van een CEO.

De kracht van perspectief

Een grote verscheidenheid aan standpunten inspireert tot creatief denken en vermindert de kans op groepsdenken. Het voorkomt ook de al te vaak voorkomende valkuil van bevestigingsbias.

Wanneer een CEO een situatie benadert met alleen hun eigen gezichtspunt, gevormd door alleen hun ervaringen, kunnen ze belangrijke nuances en nieuwe informatie over het hoofd zien. Omringd zijn door diverse perspectieven uit een breed scala van industrieën maakt het gemakkelijker om vooropgezette noties te identificeren en uit te dagen.

Om hun geest echt open te stellen voor deze diverse perspectieven, luisteren grote CEO’s eerst en proberen ze duidelijk te zijn over het probleem zonder in de verleiding te vallen om mensen te corrigeren of extra context toe te voegen.

Focus op het grotere geheel

Een sterk netwerk kan CEO’s helpen zich te concentreren op overkoepelende doelen in plaats van te fixeren op individuele kwesties. Leiders kunnen verloren raken in reactief proberen oplossingen te vinden voor elk probleem waarmee hun organisatie wordt geconfronteerd.

Maar grote CEO’s stappen terug en beoordelen het probleem met collega’s die hun langetermijndoelstellingen begrijpen. Simpelweg hardop over een uitdaging spreken is vaak genoeg om het overdenken te stoppen en terug te keren naar de grotere taak die voorhanden is.

CEO’s die succesvol meester zijn in het werken aan, in plaats van in, het bedrijf, kunnen het pad blijven volgen – ondanks de onvermijdelijke dagelijkse onderbrekingen.

Blijf leren

Leren van onze collega’s is belangrijk in elke levensfase. Voor CEO’s speelt het een cruciale rol bij het verbeteren van het besluitvormingsproces, waardoor ze kunnen observeren en analyseren wat heeft gewerkt – en wat niet heeft gewerkt – voor degenen in hun kring.

Effectieve CEO’s zoeken naar lessen geleerd van andere succesvolle leiders. Ze omringen zich met getalenteerde leiders die hun waarden delen en hen inspireren om te blijven groeien.

Mentorschap

Grote leiders beschouwen zichzelf nooit als “te ervaren” of “te senior” voor een mentor of mentee. CEO’s kunnen mentors gebruiken als een veilige omgeving om advies te vragen en een oordeelvrije klankbord voor ideeën. Het kan gemakkelijker zijn om te relateren aan en te leren van anderen die in een soortgelijke positie zijn geweest.

Evenzo kunnen mentees inzicht bieden in wat er in het veld gebeurt en hoe de toekomst van de industrie eruit zou kunnen zien. Om nog maar te zwijgen van het feit dat wereldklasse CEO’s niet alleen geïnteresseerd zijn in het oplossen van hun eigen beslissingen – ze willen een positieve impact maken op de bredere zakelijke gemeenschap door anderen te helpen kritisch na te denken over hun uitdagingen.

Top leiders streven ernaar een netwerk op te bouwen dat hun persoonlijke groei en professionele ontwikkeling ondersteunt. Ze begrijpen de waarde van connectie en gebruiken hun collega-groep om buiten de gebaande paden te denken.

Over de auteur:

Harm Mannak

Na jarenlang als CEO, Toezichthouder en DGA actief te zijn geweest is Harm sinds 2022 Chair bij Vistage en sinds 2023 mede-eigenaar van Vistage Benelux B.V, waar hij nu ook Co CEO is. Hij laat zich leiden door Benjamin Franklin’s uitspraak “If you finished changing, you’re finished”. Het creëren van perspectief en draagvlak voor de weg voorwaarts en teams daarin meenemen is kenmerkend voor zijn aanpak. .

Gerelateerde inzichten & artikelen

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.