Vijf manieren waarop CEO’s de betrokkenheid van werknemers kunnen vergroten

5 August 2023 |

In de nasleep van COVID-19, bevinden we ons in een vertragende economie. Na twee jaar intense activiteit op de arbeidsmarkt, beginnen we tekenen van vertraging te zien. Uit onderzoek van Vistage blijkt zelfs een gestage afname van het aantal bedrijven dat van plan is om het komende jaar hun personeelsbestand uit te breiden.

Hoewel de aanwerving wellicht vermindert, is het voor CEO’s van cruciaal belang om zich te blijven concentreren op het behouden van hun huidige medewerkers. Dit helpt om het snelle personeelsverloop – dat onverminderd doorging ondanks economische onzekerheden – te vertragen, maar het bereidt bedrijven ook proactief voor op de volgende groeicyclus. In deze toekomstige cyclus zal het snelle aanwerven dat we in 2021 en 2022 hebben ervaren, naar verwachting met dezelfde intensiteit terugkeren.

Voor een doeltreffende strategie om werknemers te behouden, moeten leiders de betrokkenheid van werknemers goed in de gaten houden – de mate waarin werknemers zich inzetten voor, zich identificeren met en zich wijden aan hun werk, hun collega’s en de vooruitgang van hun organisatie. Hier zijn vijf effectieve strategieën die CEO’s kunnen toepassen om de betrokkenheid van hun werknemers te verhogen:

Afstemmen op een doel

Het is essentieel om de veranderende behoeften van werknemers te begrijpen om hun betrokkenheid te stimuleren. Hedendaagse werknemers willen steeds vaker dat hun inspanningen erkend worden – niet alleen binnen het bedrijf, maar ook in een bredere context – en dat ze het gevoel hebben deel uit te maken van een groter geheel. Ze willen inzicht hebben in de visie van hun organisatie en zich kunnen identificeren met haar algemene doelstellingen.

De opkomende golf van Gen Z werknemers wordt voornamelijk gedreven door doelgericht werk. Daarom is het cruciaal voor werkgevers om ervoor te zorgen dat elk lid van het team, van het hoogste leidinggevende niveau tot de stagiaires, afgestemd is op de doelen van de organisatie en begrijpt hoe hun dagelijkse werkzaamheden een impact hebben op een groter geheel.

Meet betrokkenheid

Het management moet vaststellen hoe ze de mate van betrokkenheid van werknemers gaan meten en registreren, bijvoorbeeld door het regelmatig uitvoeren van sentimentpeilingen of het bijhouden van productiviteitsstatistieken. Het is essentieel dat dit regelmatig wordt gedaan om ervoor te zorgen dat leiders voortdurend inzicht hebben in de zorgen, feedback, interesses en mate van toewijding van elke werknemer. Het succesvol in kaart brengen van werknemersbetrokkenheid is sterk afhankelijk van het gebruik van open vragen, die werknemers de mogelijkheid geven om hun oprechte mening te geven.

Handel naar de resultaten

Zodra CEO’s een uniform systeem hebben om feedback te evalueren, is het essentieel om actie te ondernemen. Deze informatie moet werkgevers begeleiden in het vormen en ontwikkelen van de werknemerservaring, gezien het cruciale effect ervan op de betrokkenheid. Dit houdt in dat men de bedrijfscultuur en de werkomgeving onder de loep moet nemen, inclusief de fysieke werkruimte, alsook de technologie en/of tools waarover werknemers beschikken. Indien werknemers niet over de nodige middelen beschikken om succesvol te zijn in hun werk, zal hun motivatie afnemen.

Manager training

Hoewel de overgang naar hybride werken niet per se tot gedemotiveerde medewerkers heeft geleid, heeft het het voor managers en leiders wel moeilijker gemaakt om te identificeren wie wel en wie niet betrokken is bij hun werk. Betrokkenehidsproblemen kunnen zich snel verspreiden, omdat onbetrokken of gedemotiveerde medewerkers vaak een oneerlijk deel van de werklast op hun collega’s leggen, wat leidt tot een burn-out binnen de organisatie.

Managers moeten precies weten hoe ze betrokkenheid bij hun teams kunnen identificeren; en voor organisaties die hybride of op afstand werken, vergt dit een volledig nieuwe benadering. Het opleiden van managers binnen de organisatie kan helpen dit probleem te voorkomen. Een van de belangrijkste factoren die de werknemerservaring beïnvloeden, is de houding van de leidinggevende.

Zoals het gezegde luidt: Mensen nemen geen ontslag van slechte banen, ze nemen ontslag van slechte leidinggevenden. Investeren in de opleiding van leidinggevenden en ervoor zorgen dat managers in overeenstemming zijn met de algehele bedrijfscultuur kan de werknemerservaring drastisch verbeteren.

Interviews

Het is vaak te laat om betrokkenheidsproblemen aan te pakken als je wacht tot de exitinterviews. Leiders kunnen in plaats daarvan proactief kwartaal- of halfjaarlijkse gesprekken inplannen. Dit zijn tweezijdige discussies waarin werknemers en werkgevers als in een interview discussiëren met het doel te bepalen of ze nog steeds zouden kiezen om samen te werken en te identificeren wat ze nodig hebben om verder te gaan.

Zelfs in tijden van minder aanwervingen, kunnen CEO’s de betrokkenheid van werknemers gebruiken om de productiviteit te verhogen, het personeelsverloop te beperken en proactief voor te bereiden op de volgende groeifase. Ongeacht de economische context, is investeren in werknemersbetrokkenheid altijd waardevol, aangezien organisaties met hoge betrokkenheidsniveaus hebben bewezen beter te presteren.

Over de auteur:

René Wientjens

Na jarenlang management- en leiderschapsposities te hebben vervuld heeft René in 2017 Vistage Benelux B.V. opgericht. Als Chief Executive Officer is het zijn levensmissie om mensen met elkaar te verbinden, hen betere beslissingen te laten nemen en in actie te laten komen. Mensen omschrijven René als: inspirator, inlevend, pragmatisch, ambitieus met een goede combinatie tussen hard en zacht.

Gerelateerde inzichten & artikelen

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.