What doesn’t kill you makes you stronger

21 december 2022 |

Ik was vorig jaar in Washington en leerde toen dat “FDR” oftewel, president Roosevelt, toen hij jong was, polio had gehad. Hij verloor het gebruik van zijn benen en hij heeft zich zeker de vraag gesteld “waarom is dit mij overkomen?”.

Ik denk dat hij doordat hij die uitdaging overwon, een veel betere leider werd. Een leider die echt een erfenis creëerde, niet alleen voor de rijken, maar een leider die na de Tweede Wereldoorlog écht impact had op mensen, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten.

Het zijn de klappen waar we niet op zitten te wachten, die ons helpen díe mens te worden die écht een grotere, diepere en langdurigere impact op deze wereld kan maken.

Dat doet me denken aan het verhaal van de dorpeling die maar één bezit had: een paard. De dorpeling woont met zijn gezin ietwat buiten het dorp en op een ochtend wordt hij wakker en kijkt in zijn tuin. Het hek is kapot en zijn paard is weg. De dorpeling loopt somber de stad in en gaat naast een wijze man op een bankje zitten.

Hij zegt tegen de wijze man dat het een vreselijke dag is en de wijze man zegt “Wat er is gebeurd?” De man zegt “ik werd vanmorgen wakker. Ik ging naar mijn tuin, het hek was kapot en het enige dat we bezaten, ons paard, was ontsnapt.” De wijze man zegt “Dat kan goed zijn, maar het kan ook slecht zijn“.

De volgende ochtend wordt de dorpeling wakker en kijkt naar buiten. In zijn tuin ziet hij in plaats van het ene paard nu 20 paarden. Zijn paard heeft een groep wilde paarden gevonden en is teruggekomen naar de wei van de dorpeling. Dus nu heeft hij 20 paarden.

Hij haast zich naar de stad, vindt de wijze man en hij zegt “Wijze man, mijn paard is teruggekeerd met 20 paarden, het is een geweldige dag”. De wijze man kijkt hem aan en zegt “Misschien is het goed, maar misschien is het slecht.”

Korte tijd later komt de dorpeling somber het dorp in gelopen. De wijze man zit op een bankje en de dorpeling gaat naast hem zitten. De dorpeling zegt dat het een vreselijke dag is en de wijze man vraagt wat er is gebeurd.

Hij zegt “Mijn jongste zoon houdt van de paarden. Hij reed op een van de wilde paarden, die is aan komen lopen. Het wilde paard heeft hem afgeworpen, hij heeft zijn been gebroken en hij zal mij niet kunnen helpen bij de oogst. Het is een vreselijke dag.” De wijze man zei “misschien is het goed, maar misschien ook slecht.”

De volgende dag komt de dorpeling weer naar beneden. Hij heeft een glimlach op zijn gezicht, hij is super blij en staat voor de wijze man. Hij zegt tegen de wijze man “Het is een geweldige dag”. De wijze man vraagt wat er is gebeurd en de man zegt dat het leger op zoek was naar soldaten. “Ze kwamen naar mijn huis op zoek naar mijn zoon. Ze wilden hem meenemen naar de oorlog, naar het front, maar ze ontdekten dat hij een gebroken been had en ze konden hem niet meenemen naar de oorlog, dus het is een geweldige dag”. De wijze man zegt het is misschien goed, maar het kan ook slecht zijn.”

Deze reflectie op het leven is voor mij heel waardevol. Zo vaak ervaar ik dingen die, wanneer ze gebeuren, als iets negatiefs. Of dat nu gaat over een tegenvallende groei of over een plotseling optredende blessure aan mijn linkervoet, waardoor ik niet kan hardlopen. Zodra ik dan de gebeurtenis zie door de ogen van de wijze man, kan ik er afstand van nemen en een stap terug doen: Wat mij “overkomt”, kan juist goed zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat zaken met een doel gebeuren. In eerste instantie weten we niet wat goed is voor ons en wat slecht. Soms zijn de uitdagingen die mij vandaag frustreren nèt de uitdagingen die ik nodig heb om de persoon te worden die andere uitdagingen in de toekomst aankan.

Er is een oefening genaamd “de levenslijn” die ik gebruik in mijn Vistage-groep met mijn leden. In de levenslijnoefening delen zij hoogtepunten en de dieptepunten van hun levens met elkaar. IK heb het dan over de écht geweldige en de écht zware dagen. Dan zien mijn leden ook vaak het patroon van de dorpeling: de zware dagen hebben hen voorbereid om een slag te kunnen maken in hun levens op een ander moment.

Dus deze week wil ik je achterlaten met de gedachte dat de tegenslagen zijn die ons frustreren, vaak de grootste momenten zijn om ons te helpen een betere versie van onszelf te worden. Zoals de polio van Franklin Roosevelt hem hielp de grote staatsman te worden die hij was.

Over de auteur:

René Wientjens

Na jarenlang management- en leiderschapsposities te hebben vervuld heeft René in 2017 Vistage Benelux B.V. opgericht. Als Chief Executive Officer is het zijn levensmissie om mensen met elkaar te verbinden, hen betere beslissingen te laten nemen en in actie te laten komen. Mensen omschrijven René als: inspirator, inlevend, pragmatisch, ambitieus met een goede combinatie tussen hard en zacht.

Gerelateerde inzichten & artikelen

Klaar voor succes op een heel nieuw niveau?

Ontdek waarom onze leden vertrouwen op hun peeradviesgroup bij het nemen van belangrijke beslissingen, het onder ogen zien van hun uitdagingen en het verkennen van hun grootste kansen.

Onze aanpak

Meerdere invalshoeken van een betrouwbare groep collega’s en een ervaren executive coach.

Onze programma’s

Speciaal ontwikkeld voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers.

Lidmaatschap voordelen

Ontdek hoe Vistage ondernemers helpt om succesvoller te zijn.